Oznámení rodičům

  • ZŠ Třebízského v síti

Vyhlášení ředitelského volna na 1. 9. a 2. 9. 2022

Datum: 3. srpna 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Vyhlášení ředitelského volna Vyhlašuji tímto ředitelské volno ve čtvrtek dne 1. 09. 2022 a v pátek 2. 09. 2022 z technických důvodů podle § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. Školní rok 2022/2023 bude zahájen v pondělí 5. 9. 2022 v 8.00 hodin v budově základní školy Provoz školní družiny ani školního klubu nebude zajištěn

Číst dále

Třídní učitelé ve školním roce 2022-23

Datum: 19. července 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

I.A Zuzana Vránková I.B Vladimíra Strunecká II.A Anna Votavová III.A Monika Valery III.B Pavla Slavíčková IV.A Jana Dušánková IV.B Anežka Tichá V.A Eva Baladová V.B Martina Kohoutová VI.A Pavlína Nováková VI.B Marcel Kubálek VI.C Luboš Mikšovský VII.A Martina Brondičová VII.B Pavla Hirst VIII.A Pavla Staňková VIII.B Michaela Suková IX.A Miloš Holáň IX.B Vladimír Suchý IX.C Martin Šulc

Číst dále

Komunikace se školou v době rekonstrukce

Datum: 18. července 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Ve škole pokračuje rozsáhlá rekonstrukce elektrických rozvodů a školní kuchyně s jídelnou. Nefunguje elektrika ani internet. Není tak možné se do školy dovolat telefonicky. Prosíme používejte pro komunikaci e-mail: Dagmar.Kuznikova@trebik.cz, pouze v naléhavých případech použijte telefon na paní ředitelku: 608 263 259. Děkujeme za pochopení.

Číst dále

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Datum: 24. června 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Č. j.: ZŠaMŠKpy/441/2022 Datum: 23.6.2022 ROZHODNUTÍ  o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, ...

Číst dále

Bleskový sběr papíru

Datum: 2. června 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy , TESTe

Od pondělí 13.6. do středy 15.6. proběhne poslední sběr papíru v tomto školním roce.

Číst dále

Zvýšili jsme zabezpečení webu

Datum: 2. června 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Náš web nyní běží na protokolu https. Prosíme opravte si odkazy, dostanete se na web rychleji.

Číst dále

Ukončení školního roku 17. 6. 2022

Datum: 23. května 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Oznámení rodičům , Oznámení rodičům , Ze života školy , Fotogalerie , Mateřská škola

Vážení rodiče, v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 SAb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů povoluje z důvodu celkové rekonstrukce ektrorozvodů a elektroinstalace v budově školy a rekonstrukce školní jídelny MŠMT pod č.j. MSMT-3099/2022-2 povoluje změnu v organizaci školního roku 2021/22 a souhlasí s ukončením školního roku dne 17. 6. 2022 PaedDr. Dagmar ...

Číst dále

Ukončení školního roku 17. 6. 2022

Datum: 23. května 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Oznámení rodičům , Oznámení rodičům , Ze života školy , Fotogalerie , Mateřská škola

Vážení rodiče, v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 SAb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů povoluje z důvodu celkové rekonstrukce ektrorozvodů a elektroinstalace v budově školy a rekonstrukce školní jídelny MŠMT pod č.j. MSMT-3099/2022-2 povoluje změnu v organizaci školního roku 2021/22 a souhlasí s ukončením školního roku dne 17. 6. 2022 PaedDr. Dagmar ...

Číst dále

Ukončení školního roku 17. 6. 2022

Datum: 23. května 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Oznámení rodičům , Oznámení rodičům , Ze života školy , Fotogalerie , Mateřská škola

Vážení rodiče, v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 SAb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů povoluje z důvodu celkové rekonstrukce ektrorozvodů a elektroinstalace v budově školy a rekonstrukce školní jídelny MŠMT pod č.j. MSMT-3099/2022-2 povoluje změnu v organizaci školního roku 2021/22 a souhlasí s ukončením školního roku dne 17. 6. 2022 PaedDr. Dagmar ...

Číst dále

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO DĚTI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ

Datum: 23. května 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SE KONÁ DNE 6.6.2022 OD 12 DO 15 HODIN V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KRALUPECH NAD VLTAVOU, PALACKÉHO NÁM. 1, V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE 4. PATŘE. Podrobnosti k zápisu naleznete zde: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/ ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE KONÁ DNE 6.6.2022 OD 12 DO 15 HODIN V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KRALUPECH NAD ...

Číst dále

Hurá na prázdniny

Datum: 13. května 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Tradiční zahradní slavnost Hurá na prázdniny se uskuteční v pátek 10. 6. 2022 od 16:00

Číst dále

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Datum: 12. dubna 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Č. j.: ZŠaMŠKpy/311/2022 Datum: 12.4.2022 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším ...

Číst dále

Výsledky doplňovacích voleb zákonných zástupců do školské rady

Datum: 4. dubna 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, děkuji všem za účast v tajném hlasování, kdy bylo odevzdáno celkem 217 hlasovacích lístků a 6 neplatných. Do školské rady byli zvoleni tito zástupci: 1. Kateřina Chaloupková 2. Michal Brondič Všem ostatním kandidátům děkuji

Číst dále

Ukončili jsme projekt Šablony II pro Třebízského

Datum: 11. března 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Projekt EU Šablony pro Třebízského II. jsme ukončili dvěma projektovými dny mimo školu – Jeden den nesl název Trilopark aneb cesta do pravěku Pokud jste zvídaví a obdivujete filmy Karla Zemana, potom se vydejte stejně jako 4. A a 4. B do Triloparku v Praze. Uvidíte mamuta, obří hmyz, zkamenělou kostru Plesiosaura přivezenou z Maroka, nohu jediného dinosaura Burianosaura Augustai nalezeného v Čechách. A nejen to. Sáhnete si na pravý zub a chlupy mamuta, na ...

Číst dále

Zrušení povinnosti nosit roušky nebo respirátory

Datum: 11. března 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Od pondělí 14.3.2022 se ruší povinnost nosit respirátor nebo roušku ve všech prostorách školy. Ruší se i dezinfekce rukou u vstupu do školy.

Číst dále

Důležité informace k zápisu do 1. třídy (šk. rok 2022-2023

Datum: 4. března 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Zápis do 1. třídy se koná 5. - 6. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin prezenčně v budově základní školy. K zápisu je třeba přinést originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce. Zákonní zástupci vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách školy. https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/trebizskeho/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=816 Následně si vygenerují samotnou žádost, kterou je potřeba podepsat a přinést s ...

Číst dále

15. 3. 2022 - Den otevřených dveří od 14.00 - 17. 00

Datum: 14. února 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 15. března 2022 od 14. 00 - 17. 00. Můžete si prohlédnout školu, informovat o zápisu do 1. tříd a určitě vám budou zodpovězeny vaše všetečné otázky PaedDr. Dagmar Kuzníková, řed. školy

Číst dále

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2022-2023 + kritéria

Datum: 8. února 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Zápis do 1. třídy se koná 5. a 6. 4. 2022 od 14:00 - 17 :00 hodin prezenčně v budově základní školy podle následujících kritérií: Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy ve školním roce 2022 - 2023 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 se při přijímání dětí k základnímu vzdělávání řídí § 36 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném ...

Číst dále

informace ze školní kuchyně

Datum: 18. ledna 2022 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vzhledem k velké nemocnosti ve školní kuchyni jsme nuceni do odvoláni vařit pouze jídlo č. 1. Omlouváme se za způsobené problémy. PaedDr. Dagmar Kuzníková

Číst dále

Hodina moderní chemie

Hodina moderní chemie

Datum: 10. prosince 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

V pondělí 6.12.2021 se na ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 konala akce s názvem „Hodina moderní chemie“. Tato akce se zde pořádá opakovaně a vždy se značným ohlasem u žáků. Letošní rok se ve třídách VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A a IX.B konal scénář č.1 s názvem „Úvod do chemie:“. Součástí toho scénáře byla řada pokusů, která zajímavou formou ukazovala tajemství chemie. Témata byla různorodá: redoxní děje, zapálení střelného ...

Číst dále

Vyhlášení ředitelského volna

Datum: 3. prosince 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vyhlášení ředitelského volna Vyhlašuji tímto ředitelské volno v úterý dne 21. 12. 2021 a 22. 12. 2021 z technických důvodů podle § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. Provoz školní družiny ani školního klubu nebude zajištěn PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy

Číst dále

Úpravy v rozvrhu hodin od 15.11.2021

Datum: 12. listopadu 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Z organizačních důvodů je v některých třídách od pondělí 15.11.2021 upraven rozvrh hodin. Časy konců vyučování zůstávají stejné, pouze dochází k přesunu některých předmětů. Nový rozvrh se žákům zobrazuje ve Škole OnLine v kalendáři.

Číst dále

Informace z webu z 20. 8. 2021k úpravě cen obědů

Datum: 20. října 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, vzhledem k růstu cen většiny potravinových komodit jsme přistoupili ke zvýšení cen obědů od 1. 9. 2021. V kuchyni došlo během prázdnin k personální obměně, chceme nabídnout každý den výběr ze dvou obědů, a zvýšit tak kvalitu, která v poslední době utrpěla. ZŠ rozdělení stráv.na kateg. /fin.limity dle vyhlášky / cena za jeden oběd kategorie žáků 7-10 let 20,- až 39,-Kč 30,-Kč kategorie žáků 11-14 let ...

Číst dále

Pobyt žáků z polské spřátelené základní školy V ZŠ Třebízského

Pobyt žáků z polské spřátelené základní školy V ZŠ Třebízského

Datum: 11. října 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Pobyt žáků z polské spřátelené základní školy V ZŠ Třebízského Ve dnech 5.- 8.10.2021 přivítala naše škola skupinu 14 žáků a 3 jejich učitele, včetně ředitelky školy ze spřátelené základní školy z Polska ze Slupi Wielkiej, jejímž zřizovatelem je partnerské město Šroda Wielkopolska. Se zmiňovanou školou jsme navázali spolupráci formou výměnných pobytů v roce 2019, kdy naši žáci navštívili Polsko. Polští hosté byli ubytováni v rodinách ...

Číst dále

NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ U TŘEBÍKA

Datum: 11. října 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ U TŘEBÍKA Středa 22.9.2021 se stala výjimečným dnem nejen pro středočeské město Kralupy nad Vltavou, ale především pro kralupskou MŠ a ZŠ Třebízského. V tento den došlo ve školním areálu zmiňované základní školy k otevření nového dopravního hříště, které bylo vybudováno v průběhu letních prázdnin jako součást 1. etapy projektu s názvem Modernizace sportovních ploch v ZŠ Třebízského. Dopravní hřiště ...

Číst dále

Zájmové kroužky

Datum: 1. října 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , zájmové kroužky

Vzhledem k velkému počtu doučování, která realizujeme podle pokynů MŠMT, letos z časových důvodů otevíráme pro žáky zatím tyto kroužky: Florbal – M. Šulc - pátek 13:00-14:30 a 14:30-16:00 Taneční kroužek – P. Staňková Ruční práce – Z. Vránková 1. a 2. třídy – středa 11:50-12:35 Sportovky – P. Slavíčková – ŠD 1. - 2. třídy – čtvrtek 14:30-15:15 Doučování– rozpis bude upřesněn.

Číst dále

Předpis stravného na měsíc říjen

Datum: 17. září 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Stravné - říjen 2021 ZŠ I. kategorie 540,- II. kategorie 576,- III. kategorie 612,- MŠ I. kategorie 900,- II. kategorie 1 080,-

Číst dále

Pozvánka - loučení s prázdninami

Datum: 31. srpna 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Pracovní nabídka - asistent pedagoga

Datum: 30. srpna 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Hledáme asistenta/ku pedagoga do 2. třídy. Nástup dohodou.

Číst dále

Informace pro rodiče a žáky k návratu ze zahraniční dovolené

Datum: 24. srpna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu ...

Číst dále

Datum: 24. srpna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

1. den ve škole pro prvňáčky

Datum: 24. srpna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, milí žáci, sejdeme se všichni spolu v 8:00 před budovou naší školy, abychom společně slavnostně zahájili první školní rok v naší krásné aule. Nezapomeňte si s sebou vzít zdravotnickou roušku nebo respirátor, které se musí používat ve společných prosatorách. Prvňáčci budou testováni až 2.9. Bližší informace dostanete e-mailem od třídní učitelky během posledního srpnového týdne. PaedDr. Dagmar Kuzníková Škola se od 1.9.2021 ...

Číst dále

1. září v naší škole - 2. - 9. třída

Datum: 24. srpna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, milí žáci, i letošní první školní den roku 2021/20222 je poznamenán bezpečnostními opatřeními v souvislosti se šířením Covid-19. Přesto je ale jiný. Na všechny žáky 2. - 9. tříd budou čekat jejich třídní učitelé před školou, aby se pak společně odebrali do třídy k povinnému testování (bližší informace k testování obdržíte od svých TU ve Škole On-Line během posledního srpnového týdne). Po skončení testování získají ...

Číst dále

Zvýšení cen obědů od 1. 9. 2021

Datum: 20. srpna 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, vzhledem k růstu cen většiny potravinových komodit jsme přistoupili ke zvýšení cen obědů od 1. 9. 2021. V kuchyni došlo během prázdnin k personální obměně, chceme nabídnout každý den výběr ze dvou obědů a zvýšit tak kvalitu, která v poslední době utrpěla. ZŠ rozdělení stráv.na kateg. /fin.limity dle vyhlášky / cena za jeden oběd kategorie žáků 7-10 let 20,- až 39,-Kč 30,-Kč kategorie žáků 11-14 let ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc září 2021

Datum: 20. srpna 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ 1.kateg 20 dní x 30 Kč = 600 Kč 2.kateg 20 dní x 32 Kč = 620 Kč 3.kateg 20 dní x 34 Kč = 680 Kč MŠ 1.kateg 21 dní x 45 Kč = 945 Kč 2.kateg 21 dní x 54 Kč = 1134 Kč

Číst dále

třídní učitelé ve školním roce 2021 - 22

Datum: 12. srpna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

I.A Votavová Anna II.A Mgr. Svobodová Věra II.B Slavíčková Pavla III.A Vránková Zuzana III.B Mgr. Popélyová Alena IV.A Mgr. Baladová Eva IV.B Mgr. Kohoutová Martina V.A Mgr. Nováková Pavlína V.B Mgr. Dušánková Jana VI.A Mgr. Brondičová Martina VI.B Mgr. Hirst Pavla VII.A Mgr. Staňková Pavla VII.B Ing. Suková Michaela VIII.A Bc. Holáň Miloš VIII.B Mgr. Suchý Vladimír VIII.C Mgr. Rampír Tomáš IX.A Mgr. Šulc Martin IX.B Mgr. Kubálek Marcel

Číst dále

rozhodnutí o přijetí do ŠD a ŠK

Datum: 1. července 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801 Č. j.: ZŠaMŠKpy 437/2021 Datum: 30. 6. 2021 ROZHODNUTÍ  o přijetí žáků do ŠD/ŠK ve školním roce 2021/2022 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný ...

Číst dále

Bleskový sběr

Datum: 25. června 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci při bleskovém sběru - nasbírali jsme 1 260 kg - děkujeme. Peníze budou použity pro žáky na různé odměny.

Číst dále

Hurá na prázdniny přeloženo na pondělí 28. 6. od 16. 00

Datum: 25. června 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU 21. 6. – 24. 6. 2021

Datum: 11. června 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU 21. 6. – 24. 6. 2021 OD PONDĚLÍ 21. 6. 7:00 DO 24. 6. 11:00 BUDE PŘISTAVEN PŘED ŠKOLU KONTEJNER NA PAPÍR. PŘINESENÝ SBĚR PROSÍME NAKLÁDEJTE HNED DO TOHOTO KONTEJNERU. DĚKUJEME

Číst dále

Přihlášky do ŠD/ŠK

Datum: 26. května 2021 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub , Oznámení rodičům

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o přihlášení dětí do ŠD/ŠK na školní rok 2021/2022 si mohou vyplnit přihlášku, kterou naleznou v příloze a zaslat do konce června na email slavickova@skola.trebizskeho.cz. Nebo napsat email, abychom poslali přihlášku po dětech. Vyplněnou přihlášku opět děti přinesou do konce června. Přihlášky automaticky nepřechází na další školní rok. Každý rok se vyplňují nové. Vzhledem k omezené kapacitě ŠD/ŠK mají ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc červen

Datum: 24. května 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ 1.kateg 22 x 26 = 572 Kč 2.kateg 22 x 28 = 616 Kč 3.kateg 22 x 30 = 660 Kč MŠ 1.kateg 22 x 38 = 836 Kč 2.kateg 22 x 41 = 902 Kč Všichni strávníci jsou přihlášení dle rozpisu, v případě že nechcete stravu, je nutné si obědy odhlásit Na www.strava.cz si můžete zkontrolovat aktuální výši konta strávníka.

Číst dále

Změna v odchodech žáků na oběd od 24.5.2021

Datum: 21. května 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Novinky v provozu školy od pondělí 17.5.2021

Datum: 13. května 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Všichni žáci 1. i 2. stupně se učí prezenčně bez rotace. Žáci se učí podle rozvrhu platného od 3.5.2021. Tělesnou výchovu lze provozovat venku – žáci si přinesou cvičební úbor. Příchod do školy: V pondělí (testovací den) přijdou do školy žáci 1. – 5. tříd v 7:30, žáci 6. – 9. tříd v 7:35. V ostatní dny bude škola otevřená od 7:30. Do šaten nebudou vpouštěni jednotlivci, ale skupinky žáků z jednotlivých tříd (žák si najde před školou ...

Číst dále

Odchody žáků na oběd v týdnu od 10.5.2021

Datum: 10. května 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Správní řízení o přijetí a nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Datum: 7. května 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Rozhodnutí o přijetí bude podle § 183, zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyvěšeno po dobu 15 dnů na webových stránkách školy a na hlavním vchodě budovy základní školy. Každý z uchazečů má své evidenční číslo, které se mu vygenerovalo po vyplnění elektronické přihlášky a bylo zasláno na mail. Zveřejněním tohoto seznamu budou rozhodnutí o přijetí oznámena. Při rozhodování bude postupováno podle kritérií zveřejněných na stránkách ...

Číst dále

Organizace prezenční výuky pro žáky 1. a 2. stupně od 10.5.2021

Datum: 6. května 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Milí rodiče, v pondělí 10.5.2021 se opět těšíme v prezenční výuce na všechny žáky z 1. B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B, nově také na žáky 6.B, 7.B, 7.C, 8.B. Stále pro nás platí testování. Žáci 1.-5. ročníků se budou testovat 1x týdně vždy v pondělí, žáci 6. – 8. ročníků 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák nebude přítomen v době testování ve škole, bude otestován v první den, kdy se do školy dostaví. Pokud žák přijde z ...

Číst dále

Čestné prohlášení o negativním testu generované rodičem

Datum: 4. května 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 3. 5. 2021 mohou naši žáci při vstupu do provozovny (holičství, kadeřnictví,…) nebo amatérští sportovci mladších 18 let při sportovní přípravě organizované sportovními svazy, ve vybraných krajích doložit negativní výsledek antigenního testu čestným prohlášením jejich zákonného zástupce, že ve škole absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. ...

Číst dále

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy roku 2021/2022

Datum: 3. května 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801 Č. j.: ZŠaMŠKpy 282/2021 Datum: 3. 5. 2021 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a ...

Číst dále

Odchody žáků na oběd od 3.5.2021

Datum: 3. května 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Rozvrh v MS TEAMS od 3.5.2021

Datum: 3. května 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

V příloze najdete rozvrh s vyznačenými hodinami v MS TEAMS.

Číst dále

Organizace prezenční výuky od 3.5.2021 pro žáky 1. a 2. stupně

Datum: 30. dubna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Milí rodiče, v pondělí 3.5.2021 se opět těšíme v prezenční výuce na všechny žáky z 1. A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A, nově také na žáky 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Stále pro nás platí testování. Žáci 1.-5. ročníků se budou testovat 1x týdně vždy v pondělí, žáci 6. – 9. ročníků 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák nebude přítomen v době testování ve škole, bude otestován v první den, kdy se do školy dostaví. Pokud žák přijde z objektivních ...

Číst dále

Důležité upozornění pro rodiče budoucí první třídy, kteří podali přihlášku k vzdělávání v naší škole

Datum: 27. dubna 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Počet přihlášek do 1. třídy výrazně převýšil kapacitu volných míst v první třídě, které jsme schopni zajistit. Při přijímání do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 budeme postupovat podle kritérií již dříve zveřejněných na stránkách školy. Zbývající volná místa budou doplněna na základě losování, které proběhne v pondělí 3. května v 9. 00 hodin a ve 14.00 pak bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vstupních dveří do školy ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc květen

Datum: 23. dubna 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Předpis stravného na měsíc květen, pro 1.stupeň ZŠ, při zachování rotační výuky Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A 1.kateg 11 x 26 = 286 Kč 2.kateg 11 x 28 = 308 Kč Třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B ,5.B 1.kateg 10 x 26 = 260 Kč 2.kateg 10 x 28 = 280 Kč Všichni strávníci jsou přihlášení dle rozpisu, v případě že nechcete stravu, je nutné si obědy odhlásit !!!!! Předpis stravného pro strávníky ZŠ, kteří se stravují celý měsíc 1.kateg 21 x 26 = 546 ...

Číst dále

testování žáků v týdnu od 26.4.2021

Datum: 23. dubna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Milí rodiče, v pondělí se opět těšíme v prezenční výuce na všechny žáky z 1. B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B. Stále pro nás platí testování. Tentokrát s malou obměnou. Příchod do školy v pondělí a ve čtvrtek v těchto časech: 1.B, 2.B 7:30-7:35, 3.B, 4.B, 5.B v 7:35 - 7:40. Pro tento týden nám stát zajistil testy Singcelan, které jsou založeny na stejném principu samoodběru z nosu jako minulé testy Lepu, jen způsob vyhodnocení je trochu jiný. Žáci to s pomocí ...

Číst dále

Změna v příchodu žáků do školy

Datum: 21. dubna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Od 22.4.2021 bude změněn příchod žáků do školy ve dny, kdy probíhá jejich samotestování (pondělí a čtvrtek). Prosíme, aby žáci přicházeli v těchto časech: 1.a 2. ročníky – 7:30-7:35 3., 4., 5. ročníky – 7:35-7:40. V ostatní dny se na příchodu žáků nic nemění. Děkujeme

Číst dále

Odchody žáků na oběd v týdnu od 19.4.2021

Datum: 19. dubna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

V příloze najdete rozpis odchodu žáků jednotlivých tříd na oběd.

Číst dále

Návrat žáků do školy dne 12. 4. 2021

Datum: 7. dubna 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Od pondělí 12. dubna 2021 bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1. – 5. tříd rotačním způsobem. Přehled rozdělení rotační výuky 1. – 5. tříd od 12.4.2021: Od 12. 4. 2021 (lichý týden) nastoupí třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B. Od 19. 4. 2021 (sudý týden) nastoupí třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A. Rotační výuka bude pokračovat stejným způsobem až do odvolání. 6. – 9. třídy se učí nadále distančně. Ranní družinu z personálních důvodů nejsme ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc duben, pro 1.stupeň ZŠ při rotační výuce

Datum: 7. dubna 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

V pondělí začínají třídy s písmenem B Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A 1.kateg 5 x 26 = 130 Kč 2.kateg 5 x 28 = 140 Kč Třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B ,5.B 1.kateg 10 x 26 = 260 Kč 2.kateg 10 x 28 = 280 Kč Všichni strávníci jsou přihlášení dle rozpisu, v případě že nechcete stravu, je nutné si obědy odhlásit !!! Na www.strava.cz si zkontrolujte aktuální stavy kont, u některých strávníků přeplatky dubnový předpis pokryjí. V případě nejasností kontaktujte ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc duben 2021

Datum: 26. března 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Předpis stravného na měsíc duben 2021 pro žáky, kteří odebíraji stravu v době distanční výuky. ZŠ 1.kateg 19 x 26 = 494 korun 2.kateg 19 x 28 = 532 korun 3.kateg 19 x 30 = 570 korun

Číst dále

Den otevřených dveří ONLINE

Datum: 5. března 2021 Autor: Admin Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ a MŠ Třebízského Vás zve na jedinečnou událost Den otevřených dveří online. Kvůli vládním opatřením pro vás sice nemůžeme otevřít dveře školy, ale i přesto vás necháme nahlédnout za oponu. Od 15. března vám bude na našem webu v sekci “Den otevřených dveří” k dispozici ukázka toho, jak to u nás chodí. Prošmejdíte učebny a pozemek školy pomocí virtuální prohlídky, popovídáte si s paní ředitelkou a zeptáte se jí na dotazy ohledně zápisu ...

Číst dále

Spuštěna elektronická přihláška do 1. třídy

Datum: 3. března 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Elektronická přihláška k zápisu do 1. třídy

Datum: 2. března 2021 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Elektronickou přihlášku k zápisu do 1. třídy je možné vyplnit zde: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/trebizskeho/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=816

Číst dále

Informace k zápisu do 1. třídy jsou na webu škola/zápis do 1. třídy

Datum: 27. února 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Uzavření školy a školky od 1. 3. 2021

Datum: 27. února 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Uzavření škol od 1. 3. 2021 Informace k uzavření školy a školky. Vážení rodiče, milí žáci, milé děti vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda přijala dne 26. 2. 2021 krizové opatření č. 200, na základě něhož dojde ode dne 1. 3. 2021 k opětovnému úplnému zavření škol. První a druhé třídy se přidruží k distanční výuce podle stávajícího rozvrhu. V pondělí vám třídní učitelé sdělí, které hodiny budou vyučovány přes MS ...

Číst dále

Obědy během distanční výuky

Datum: 13. října 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Provoz školní jídelny není přerušen. Žáci povinně vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na odběr obědů za dotovanou cenu, pokud splní tato hygienická opatření: - Podepsaný jídlonosič je nutné přinést vždy den předem, to znamená při odběru oběda nechá žák jiný prázdný podepsaný. - Oběd si může vyzvednout u vchodu do školní jídelny v době od 11:00 - 11:30 při dodržení pravidel bezpečnosti (rozestupy). Obědy jsou u všech žáků ...

Číst dále

Docházka žáků 2. stupně od 12.10. do 25.10.2020

Datum: 9. října 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

V příloze najdete rozpis docházky žáků na prezenční a distanční výuku. Žáci během distanční výuky budou pracovat podle svého rozvrhu prostřednictvím domácích úkolů ve Škole OnLine.

Číst dále

Přijetí žáků do ŠD/ŠK na školní rok 2020/2021

Datum: 30. srpna 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům

Z důvodu epidemiologické situace budou do školní družiny a školního klubu přijati žáci 1. - 4. tříd, kteří podali přihlášky na konci školního roku. Provoz ŠD/ŠK bude z organizačních důvodů zkrácen do 16:00.

Číst dále

První školní den pro žáky 2. – 9. ročníku

Datum: 27. srpna 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vzhledem k epidemiologické situaci se nesejdeme všichni společně v naší aule, ale každý žák ve své kmenové třídě se svým třídním učitelem (informaci o umístění tříd najdete na nástěnce před školou a v příloze této aktuality). Do školy budou žáci vpuštěni v 7:40, nebudou se přezouvat, před třídou jim bude třídní učitel dezinfikovat ruce. Žáci ze školy odejdou nejpozději v 8:25. Jejich zákonní zástupci do školy nesmí, ale mohou na své děti ...

Číst dále

Informace pro rodiče prvňáčků - nové (prosím čtěte)

Datum: 27. srpna 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

První školní den prvňáčka a jejich rodičů – změna Vážení rodiče, na základě vašich proseb jsme se rozhodli pro změnu harmonogramu prvního dne ve škole v době koronaviru. Zákonní zástupci (pouze v rouškách) a žáci 1. tříd se sejdou před školou v úterý 1.9. 2020 v 8:10, abychom se nemísili s ostatními žáky (prosíme rodiče, aby nenosili žádné sladkosti). Třídní učitelé si své třídy vyzvednou před školou. U vchodu proběhne desinfekce rukou. ...

Číst dále

Seznam pomůcek pro 2.stupeň - školní rok 2020/2021

Datum: 25. srpna 2020 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Učební pomůcky , Výuka

6.A: ČJ 1x464,1x544,1x524. M 1x460,1x560, vybavení na geometrii. AJ 1x544,1x644. D 1x444. Ov 1x424. Př 1x444. Z 1x444 + doporučuji koupit Školní atlas světa (nakl.Kartografie Praha, nejnovější vydání). Fy 1x465. Vkz 1x524. Pč 1x524. Hv notový sešit. Inf 1x525. Vv Do kufříku nebo pevné krabice: několik štětců různých velikostí- kulaté vlasové (na vodovky) a ploché štětinové (na tempery) vodové barvy větší temperové barvy kelímek na ...

Číst dále

Seznam pomůcek pro 1.stupeň - školní rok 2020/2021

Datum: 25. srpna 2020 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Učební pomůcky , Výuka

1.A – mimo již dříve zveřejněných a domluvených pomůcek ještě na ČJ cvič. seš. 511 + malý notýsek a na M cvič. seš. 512. 1.B – mimo již dříve zveřejněných a domluvených pomůcek ještě na ČJ cvič. seš. 511 + malý notýsek a na M cvič. seš. 512 a na TV overball malý 2.A - PENÁL (v něm: trojhranná obyčejná tužka č.1 a 2, guma, ořezávátko, nůžky, základní sada fix, pastelky, pero), KUFŘÍK cca 20x35cm (v něm: zástěra, igelitový ubrus, ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc září 2020

Datum: 25. srpna 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Děti ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 21 x 38 Kč 798 Kč 2.kateg. 21 x 41 Kč 861 Kč

Číst dále

Informace pro nové žáky

Datum: 24. srpna 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Rodiče nových žáků 2. - 9. tříd do 31.8.2020 obdrží mailem seznam pomůcek, informace o zařazení do třídy a o zahájení školního roku.

Číst dále

hledáme asistenty pedagoga a kuchařku

Datum: 24. srpna 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ a MŠ Kralupy n. Vlt., Třebízského 523 přijme asistenty pedagoga na úvazek . Uvítáme kreativní přístup a pozitivní vztah k dětem. Dále přijme kuchařku do školní jídelny z důvodu navýšení počtu strávníků. Nabízíme práci ve vstřícném prostředí a v dobrém kolektivu. Benefity FKSP. Nabídky zasílejte na e-mail: skola@trebizskeho.cz, tel.: 311 284 902.

Číst dále

třídní učitelé ve školním roce 2020-21

Datum: 29. července 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

I.A Svobodová Věra I.B Slavíčková Pavla II.A Vránková Zuzana II.B Votavová Anna III.A Baladová Eva III.B Kohoutová Martina IV.A Brixiová Květoslava IV.B Dušánková Jana V.A Brondičová Martina V.B Repková Zuzana VI.A Staňková Pavla VI.B Suková Michaela VII.A Holáň Miloš VII.B Suchý Vladimír VII.C Rampír Tomáš VIII.A Simandlová Hana VIII.B Kubálek Marcel IX.A Schmidtová Pavlína

Číst dále

Pomůcky pro nový školní rok 2020-21

Datum: 29. července 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Seznam pomůcek bude zveřejněn na stránkách školy 25.8.2020 v odpoledních hodinách.

Číst dále

Přejeme příjemné prožití prázdnin, hodně pozitivních zážitků a těšíme se nashledanou 1. září 2020

Datum: 7. července 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Konec školního roku - Najdi svého třídního a získej vysvědčení

Konec školního roku - Najdi svého třídního a získej vysvědčení

Datum: 7. července 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Vrácení poplatků za ŠD a ŠK

Datum: 19. června 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče "družinových" dětí, protože nebyla od března možnost pobytu dětí ve školní družině nebo ve školním klubu, náleží vám vrácení poplatků za toto období. Pro zjednodušení výpočtu nebudeme započítávat dva dny, které děti v březnu absolvovaly. Proto vám náleží vrátit 4 x 150 Kč. Celkem tedy 600 Kč. Navrhuji převést tyto prostředky do dalšího školního roku na období září až prosinec 2020. Pokud již někdo neplánuje umístit ...

Číst dále

Ukončení školního roku je v pátek 26. 6. 2020

Datum: 15. června 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Přejeme všem rodičům a žákům příjemné prožití prázdnin, hodně zdraví a doufáme, že se budeme moci sejít všichni v úterý 1. 9. v 8. 00 ráno v aule školy, abychom společně zahájili nový školní rok 2020-2021. Dagmar Kuzníková

Číst dále

Rozdávání vysvědčení

Datum: 12. června 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Mimořádné pololetí tohoto školního roku zakončíme také mimořádně v pátek 26.června. Žáci 1. – 8. tříd mohou přicházet mezi 8:00 - 9:00. Nebudou vcházet do budovy školy, ale čeká je „bojovka“ Najdi si svého třídního učitele a získej vysvědčení – bude pro ně přístupný celý pozemek školy, který si budou procházet, dokud nenajdou stanoviště se svým učitelem. Po převzetí vysvědčení budou odcházet domů. Pokud budou mít žáci zájem o ...

Číst dále

Odevzdávání učebnic a vyklízení šatních skříněk:

Datum: 12. června 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci, kteří nechodí do školy, si vyklidí skříňky a přinesou učebnice do školy podle následujícího harmonogramu: 1.stupeň St 17.6. 1.B 8:30-9:30, 2.A 9:30-10:00, 2.B 10:00-10:30, 3.A 10:30-11:00, 5.A 13:00-14:00 Čt 18.6. 3.B 8:30-9:00, 4.A 9:00-9:30, 4.B 9:30-10:30, 5.B 10:30-11:00, 1.A 12:00-12:30 2.stupeň Pá 19.6. 9.A 8:00-9:00 Po 22.6. 6.A 8:00-9:00, 6.B 9:00-10:00, 6.C 10:00-11:00 Út 23.6. 7.A 8:00-9:00, 7.B 9:00-10:00, 8.A 10:00-11:00 Ostatní žáci budou ...

Číst dále

Přihlášky do ŠD/ŠK na rok 2020/2021

Datum: 1. června 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům

Zákonní zástupci, kteří máte zájem o přihlášení svých dětí do ŠD/ŠK na školní rok 2020/2021, prosím pošlete vyplněné přihlášky zpět na e-mail: slavickova@skola.trebizskeho.cz nebo vrankova@skola.trebizskeho.cz nejpozději do 24.6.2020. (Přihlášky je nutno vyplňovat každý rok nově.)

Číst dále

Ochrana zdraví a provoz základní školy do konce školního roku 2019 – 2020 - 2. stupeň

Datum: 29. května 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Cesta do školy a ze školy Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Příchod ke škole a pohyb před školou škola zajistí organizaci pohybu osob před školou. Před ...

Číst dále

ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Datum: 29. května 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Mateřská škola , Oznámení rodičům

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801 Č. j.: ZŠaMŠKpy /389/2020 Datum: 29. 5. 2020 ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a ...

Číst dále

Těšíme se na žáky 2. stupně od 8.6.2020 do konce školního roku 2020-21

Datum: 29. května 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci 2. stupně, kteří projevili zájem, se sejdou ve škole se svým třídními učiteli a dalšími vyučujícími některých předmětů. Bude se jednat o dvě setkání (1x týdně) během dopoledních hodin. Vstup do školy bude žákům umožněn mezi 8:00 a 8:15. Konec setkání bude v 11:00. Harmonogram setkání jednotlivých tříd: Pondělí 8.6., 15.6. – VI.A, VI.B Úterý 9.6., 16.6. – VI.C, VII.A Středa 10.6., 17.6. – VII.B Čtvrtek 11.6., 18.6. – VIII.A Pátek ...

Číst dále

Do školy bezpečně

Datum: 26. května 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Obnovená prezenční výuka v základní škole - I.stupeň

Datum: 15. května 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

V případě zájmu o zařazení dítěte do školní skupiny musí zákonný zástupce své dítě k obnovené prezenční výuce přihlásit píemně vyplněním a podepsáním přihlášky, kterou všichni obdrželi e-mailem. přihlášku je možné poslat oskenovanou mailem na adresu skola@trebizskeho.cz nejpozději do 17.5.2020.

Číst dále

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáků na konci školního roku 2019-20hodnocení

Datum: 13. května 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020: Při hodnocení budou pedagogové vycházet: - z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), - podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, - podpůrně z průběhu distančního vzdělávání. Za období vzdělávání na dálku během ...

Číst dále

Provozní podmínky školy v souvisolsti s přítomností žáků 9. ročníku ve škole

Datum: 4. května 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Ochrana zdraví a provoz základní školy do konce školního roku 2019 – 2020 – 9. ročník Cesta do školy a ze školy Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné ...

Číst dále

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Datum: 4. května 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Seznam žáků podle registračního čísla, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání do 1. třídy v naší škole: ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 ...

Číst dále

Změna termínu a místa školy v přírodě

Datum: 23. dubna 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Kvůli uzavření škol a nejasnosti konání hromadných akcí byla škola v přírodě přesunuta z června 2020 na 28.9. – 2.10.2020. Vzhledem k podzimnímu termínu jsme změnili místo pobytu tak, aby žáci byli ubytováni v objektu, kde se dá topit. Pojedeme do RS Lites. Je to krásná lokalita v přírodě – Český ráj, obec Mukařov, nedaleko od Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi. Dodavatel i cena zůstává stejná. Více na ...

Číst dále

Zápis do MŠ 4. 5. - 7. 5. 2020 bez osobní přítomnosti

Datum: 8. dubna 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Mateřská škola , Oznámení rodičům

Podání žádosti k přijetí do MŠ Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně. (DOCx | PDF) Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštou, osobní podání: (do schránky na budově základní školy) Místo ...

Číst dále

Mytí rukou - návod pro děti

Datum: 6. dubna 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Státní zdravotní ústav vydal barevný letáček (v tištěné verzi ve formě leporela), který je v současné době velmi aktuální. Formou jednoduché básničky učí děti správné pohyby při mytí rukou. Letáček je možné stáhnout v příloze této aktuality nebo na stránkách SZÚ: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/leporelo_Myti_rukou_A6_TISK.pdf

Číst dále

Speciál NPI ČR na podporu výuky na dálku

Datum: 31. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

V příloze najdete 3. číslo Speciálu NPI ČR na podporu výuky na dálku. Naleznete zde např. program vysílání ČT2 UčíTelka a řadu užitečných informací a odkazů pro rodiče a učitele.

Číst dále

Informace k zápisu do 1. třídy na školní rok 2020-2021

Datum: 19. března 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

V letošním školním roce proběhne zápis do 1. třídy bez přítomnosti dítěte hlavně elektronickou cestou v době od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je ke stažení zde (DOCx | PDF). Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) je tedy možné doručit následujícími způsoby: 1.do datové schránky školy ( ID ...

Číst dále

Informace ke komunikaci se školou

Datum: 18. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Od 18.3.2020 je základní škola i mateřská škola z důvodu mimořádné situace v souvislosti s epidemií COVID-19 zcela uzavřena. Prosíme komunikujte s učiteli pouze e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Číst dále

Uzavření mateřských škol v Kralupech

Datum: 16. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vzhledem k nízkému počtu dětí v mateřských školách se zřizovatel (tj. Město Kralupy nad Vltavou) rozhodl pro uzavření všech místních školek v termínu od 17. 3. do 24. 3. 2020. Zaměstnanci IZS, lékaři a další osoby, jež se aktivně podílejí na řešení krizové situace ve městě, budou moci využít speciální družiny pro děti, která bude operativně zřízena v nejbližších hodinách. O dalším vývoji budeme i nadále informovat na všech informačních ...

Číst dále

Jak postupovat u žádosti o ošetřovné

Datum: 12. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Prosíme rodiče, kteří potřebují vystavit žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů zavření školy, aby nejdříve kontaktovali školu (telefonicky nebo e-mailem). Žádost připravíme a rodiče si ji vyzvednou ve škole.

Číst dále

Formulář - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízen

Datum: 10. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Formulář je přiložen v příloze u zprávy o uzavření školy.

Číst dále

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Datum: 10. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Uzavření školy od 11.3.2020

Datum: 10. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě vláda ČR vydává mimořádné opatření, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Proto bude naše škola pro žáky uzavřena od 11.3.2020 až do odvolání. Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školy a žákovskou knížku ve Škole OnLine, kde budou dostávat případné další informace a úkoly pro žáky.

Číst dále

Nástup žáků do školy po jarních prázdninách

Datum: 8. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci, kteří v posledních 14 dnech navštívili Itálii, zůstanou doma a nenastoupí po jarních prázdninách do školy.

Číst dále

Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje

Datum: 5. března 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Informace k prevenci před koronavirem

Datum: 28. února 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid - 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění: 1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru, 2. základní prevencí ...

Číst dále

Sběr

Datum: 7. února 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům , Recyklace odpadu

Prosíme rodiče, aby do odvolání nevozili sběr do školy. Děkujeme.

Číst dále

Předspis stravného na měsíc únor

Datum: 16. ledna 2020 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 20 x 38 Kč 760 Kč 2.kateg. 20 x 41 Kč 820 Kč

Číst dále

PF 2020

Datum: 20. prosince 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Štěstí a zdraví v celém roce přejí malí Třebíci i my velcí pozvedáme vína plnou sklenici.

Číst dále

Předpis stravného na měsíc leden 2020

Datum: 17. prosince 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 20 x 38 Kč 760 Kč 2.kateg. 20 x 41 Kč 820 Kč

Číst dále

Vánoční betlémy

Vánoční betlémy

Datum: 16. prosince 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže o nejhezčí vánoční betlém, který vyhlásila Kancelář prezidenta republiky. Škola zaslala do soutěže fotografie dvou betlémů, které zhotovili naši žáci. Za účast byla naše škola odměněna pamětním listem a krásnou knihou "100 let Kanceláře prezidenta republiky".

Číst dále

Advent na městském úřadě

Advent na městském úřadě

Datum: 13. prosince 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Ve středu 11. 12. zazpívali žáci 3. B se svým učitelem pár koled v rámci oslav adventu na městském úřadě.

Číst dále

Ovoce a mléko do škol

Datum: 13. prosince 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Ve čtvrtek dostanou žáci BIO jogurt a v pátek mandarinku.

Číst dále

V pátek 13.12.2019 jsou zrušeny konzultační hodiny výchovného poradce.

Datum: 9. prosince 2019 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Díky za pochopení.

Číst dále

V pátek 13.12.2019 neproběhne z organizačních důvodů kroužek florbalu.

Datum: 9. prosince 2019 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , zájmové kroužky

Žáci mohou dorazit místo pátku na středeční kroužek 14:30-16:00. Děkuji za pochopení.

Číst dále

30 let sametové revoluce - beseda

30 let sametové revoluce - beseda

Datum: 25. listopadu 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

V pondělí 29. 11. 2019 proběhla v naší škole beseda s prvním polistopadovým starostou města Kralup nad Vltavou Mgr. Pavlem Ryntem - zároveň aktivním účastníkem.

Číst dále

Předpis stravného na měsíc prosinec 2019

Datum: 18. listopadu 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Děti ZŠ 1.kateg 15 x 26 Kč 390 Kč 2.kateg. 15 x 28 Kč 420 Kč 3.kateg. 15 x 30 Kč 450 Kč Děti MŚ 1.kateg. 15 x 38 Kč 570 Kč 2.kateg. 15 x 41 Kč 615 Kč

Číst dále

Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy

Datum: 21. října 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Zapojejí našich žáků do 10. ročníku mezinárodního projektu Žáci 7.A a 8.A pracovali na projektu, který pořádá Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci tvořili v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvárnili projektové téma „List za ...

Číst dále

Adaptační kurz

Datum: 20. září 2019 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Školní výlety , Ze života školy

Milí rodiče, máme za sebou 4 společné dny. Odehráli jsme táborovou hru,užili si noční bojovku i diskotéku. Byli jsme na delší procházce v Plasech, vytvořili si třídní pravidla a včera jsme dostali spoustu užitečných rad,jak zvládnout úspěšně projít druhým stupněm. A mezitím jsme každý den sportovali. Počasí nám moc nepřálo,ale zvládli jsme to. Bylo to fajn.:)

Číst dále

Vyhlášení ředitelského volna

Datum: 17. září 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Vyhlašuji tímto ředitelské volno v čtvrtek dne 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 z technických důvodů podle § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. Provoz školní družiny ani školního klubu nebude zajištěn V Kralupech nad Vltavou 17. 9. 2019 PaedDr. Dagmar Kuzníková ředitelka školy

Číst dále

Aktivní škola

Datum: 17. září 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Naše ZŠ a MŠ Třebízského v letošním školním roce získala díky vedení školy možnost účastnit se dvou projektů „Dobrá škola 2“ a opět „Šablony II pro Třebízského“, oba financované z evropských fondů. Jsou určeny pro rozvoj mateřské školy, základní školy, školní družiny a školního klubu. Součástí těchto projektů je materiální podpora výuky včetně mobilních technologií, pokračování v doučování žáků ohrožených školním ...

Číst dále

Pozdrav z adaptačního kurzu

Datum: 17. září 2019 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Školní výlety , Ze života školy

Milí rodiče, cesta proběhla hladce,ubytovali jsme se podle našich představ,jídlo je zatím výborné. Včera jsme začali hrát táborovou hru,vychovatelé jsou moc fajn,některé známe i z dřívějška. Dokonce i s našimi učiteli se to dá vydržet,takže je vše v pořádku. Vaše 6.ABC

Číst dále

Adaptační kurz je šťastně na místě

Datum: 16. září 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Ve čtvrtek 19.9. a v pátek 20.9. jsou zrušeny konzultační hodiny výchovného poradce.

Datum: 13. září 2019 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Jsem na adaptačním kurzu se 6.ročníky. Díky za pochopení.

Číst dále

Třídní schůzky 10. 9. 2019

Datum: 5. září 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

V úterý 10. 9. 2019 se konají klasické třídní schůzky pro 1. stupeň od 16.30 a pro 2. stupeň od 17.00 s informacemi o celém školním roce.

Číst dále

Organizace výuky ve dnech 3. a 4. září (úterý a středa)

Datum: 30. srpna 2019 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Ve dnech 3. a 4. 9. 2019 vyučování na I. stupni (třídy 1 - 5) končí v 11:40, na II. stupni (třídy 6 - 9) končí ve 12:35. Od 6.9. bude probíhat výuka podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Číst dále

Seznam pomůcek pro 2.stupeň - školní rok 2019/2020

Datum: 26. srpna 2019 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Učební pomůcky , Výuka

6.A,B,C - rodiče žáků těchto tříd obdrží informaci o pomůckách poskytnutým e-mailem 7.A: ČJ 1x464+2x524, AJ 1x444+1x644, M 2x440,kružítko, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr. Fy 1x445, Př 1x444, Pp 1x420, Pp 1x520, Z 1x444 + doporučená pomůcka: Školní atlas světa (Kartografie Praha,2., 3. nebo 4.vydání - od 6.třídy), D 1x444, Ov 1x444, Pč 1x524, Hv dle domluvy s vyučujícím, Vkz 1x524, Pv In 1x525, Mv 1x444 Vv (vše v kufříku, který bude ...

Číst dále

Seznam pomůcek pro 1.stupeň - školní rok 2019/2020

Datum: 26. srpna 2019 Autor: Šulc, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Učební pomůcky , Výuka

1.A+1.B – PENÁL (v něm: trojhranná obyčejná tužka č.1 a 2, guma, zmizík, ořezávátko, nůžky, základní sada fix, pastelky), KUFŘÍK cca 20x35cm (v něm: zástěra, igelitový ubrus, hadřík, paleta, kelímek), AKTOVKA (v ní: samostatné desky na číslice, samostatné desky na písmena, 2x průhledné zapínací psaníčko A4, průhledné obaly na sešity, stovkové počítadlo barevně oddělené po pěti), LÁTKOVÝ PYTLÍK (v něm: cvičební úbor – tričko, kraťasy, ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc září 2019

Datum: 23. srpna 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 21 x 38 Kč 798 Kč 2.kateg. 21 x 41 Kč 861 Kč

Číst dále

Oznámení rodičům a strávníkům

Datum: 23. srpna 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Od 1.9.2019 dojde k úpravě cen školních obědů z důvodu nárůstu cen kvalitních potravin. Více informací viz příloha.

Číst dále

Slavnostní zahájení školního roku 2019-2020

Datum: 20. srpna 2019 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Nový školní rok zahájíme všichni společně v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin v aule školy, kde přivítáme mezi sebe nejen naše prvňáčky, ale i ostatní nové žáky. Zhlédneme taneční vystoupení našeho tanečního kroužku, pak se se svými třídními učiteli seznámíme se svou třídou, dostaneme rozvrh hodin a můžeme odejít. Rodiče našich prvňáčků budou mít zároveň úvodní třídní schůzku. Zahájení nového školního roku se můžou zúčastnit ...

Číst dále