Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ve školním roce 2023-2024

Datum: 25. dubna 2023 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801
Č. j.: ZŠaMŠKpy/297/2023
Datum: 25.4.2023
ROZHODNUTÍ
 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník od školního roku 2023/2024
u dětí s těmito evidenčními čísly:
QYQ42 BEFM3
Q0HXF EE6F1
MPOPE LAB4I
5R05C NFNFS
UHUMJ HJ96I
TQ2UR Q94E3
RYN02 NANDZ
B99WZ K19FX
SEOME 21IPR
EZAUU EXSA3
XMNY7 P2OC5
COOER SGZWZ
UN4RA XNL3B
0MV5V IHHL0
6G51D 4IUYS
54BXC S8LMS
EI1O1 VPYSY
D38ZZ Z8M0M
C9J25 GBWPO
CIUQB
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 okres Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Podpis a datum podpisu ředitelky školy 25.4.2023 Datum zveřejnění rozhodnutí 25.4.2023