Dokumenty

  • ZŠ Třebízského v síti

Ke stažení

  • Školní řád (PDF)
  • Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu k 1.9. 2018 účinný od 1.1.2021 (PDF)
  • Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování (DOC | PDF)
  • Výroční zpráva za školní rok 2022-23 (PDF)

Školní družina

  • Žádost o uvolnění ze ŠD (DOC | PDF)

Školní jídelna

  • Přihláška ke stravování ve školní jídelně (DOC | PDF)

Zápis do 1. třídy

  • Žádost o odklad (DOCx | PDF)
  • Desatero pro rodiče (PDF)
  • Kritéria pro přijetí (PDF)