Plán aktivit MŠ

 • ZŠ Třebízského v síti

Plán aktivit pro školní rok 2023/2024

 • Celoroční výzdoba třídy
 • Výstava výtvarných prací
 • Estetika v celé budově MŠ
 • Návštěvy muzea a Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou
 • Sběr starého papíru
 • Hra na zobcovou flétnu

Září - "Školička volá"

 • Adaptační období pro nové děti
 • Začátek výuky hry na zobcovou flétnu
 • "Bramboriáda"

Říjen - "Foukej, foukej větříčku"

 • Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
 • "Drakiáda"
 • "RECYKLOHRANÍ"

Listopad - "V zdravém těle, zdravý duch"

 • Den rekordů v MŠ – sportovní olympiáda
 • Rádi cvičíme
 • Víme co jíme – "Jablíčkový týden"
  (prevence nadváhy a obezity program "ZDRAVÁ ABECEDA")

Prosinec - "Už je tady zas, ten vánoční čas"

 • Vánoční dílna "Tvoření z pedigu"
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Vánoční jarmark

Leden - "Zimní království"

 • Krmení zvířátek
 • Radovánky na sněhu
 • Karnevalový rej masek

Únor - "Náš den"

 • Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
 • Jezdíme, létáme, plujeme "Vesmírné dobrodružství
 • Pirátský den

Březen - "Kde bydlí zvířátka"

 • Návštěva ZŠ před zápisem do 1. třídy
 • Návštěva Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou
 • Vítáme jaro - "Vynášení Morany"
 • "ZOO" - nový domov
 • "Velikonoční jarmark" akce ZŠ

Duben - "Jak se budí jaro"

 • "Barevný týden ve školce"
 • Rej "Čarodějnic a čarodějů"
 • Jarní dílna "Tvoření z pedigu"

Květen - "Všechno kvete"

 • Indiánský den
 • Společné fotografování
 • Kloboukový týden

Červen - "Loučení se školkou"

 • Den dětí – dopoledne plné her a soutěží
 • Den s Městskou policií
 • Pasování předškoláků
 • "Zahradní slavnost"