Důležité kontakty

 • ZŠ Třebízského v síti

Telefonní linky

 • Linka bezpečí: 800 155 555
 • Modrá linka: 549 241 010 nebo 608 902 410
 • Rodičovská linka: 840 111 234
 • Bílý kruh bezpečí: 257 317 100

Internetové adresy

Instituce

 • Pedagogicko psychologická poradna Mělník, Bezručova 109, te. 315 623 045, email: melnik@pppsk.cz
 • Linka bezpečí a Krizové centrum (nadace Naše dítě), Ústavní 95/91, 181 00 Praha 8
 • Bílý kruh bezpečí (Sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti a jejich blízkým), Duškova 20, 150 00 Praha 5
 • Občanské sdružení proti šikanování, Podbabská 17, 160 41 Praha 6
 • Amnesty International ČR, Palackého 9, Praha 1

Literatura

 • Elliotová, M.: Jak ochránit své dítě. Portál, Praha 1995
 • Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Portál, Praha 1995
 • Kolář, M.: Bolest šikanování. Portál, Praha 2001
 • Martínek, Z.: Agresivita a kriminalita školní mládeže. Portál, Praha 2009
 • Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, Praha 1995
 • Vágnerová, K. a kol.: Minimalizace šikany. Portál, Praha 2009