Přístupnost

  • ZŠ Třebízského v síti

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou,Třebízského 523, okres Mělník
se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:
skola.trebizskeho.cz

Struktura informací

Struktura obsahu a rozložení webu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Transitional, vizuální podoba pak pomocí CSS (kaskádových stylů).

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, a to zejména z důvodů, že obsahují formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Adobe Acrobat Reader.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 6.1.2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 6.1.2020

Zpětná vazba

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou,Třebízského 523, okres Mělník má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu nás konktujte:

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou
Třebízského 523,
278 01 Kralupy nad Vltavou

telefon: 311 284 902
e-mail: skola@trebizskeho.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz