Alkohol

 • ZŠ Třebízského v síti

Má Vaše dítě problémy s alkoholem?

 1. Snažte se dozvědět co nejvíce o užívání a zneužívání alkoholu.
 2. Zaujměte pevný postoj, z kterého bude zcela jasno, že nedovolíte Vašemu dítěti užívat alkohol. Své stanovisko dávejte příležitostně najevo.
 3. Podpořte Vaše stanovisko "žádný alkohol" jasným a zásadovým postojem.
 4. Buďte ve střehu, zda Vaše dítě neprojevuje známky užívání alkoholu a drog. Nenechte se obalamutit.
 5. Než začnete Vaše dítě konfrontovat, připravte si důvody, proč to děláte.
 6. Konfrontujte Vaše dítě pouze tehdy, je-li v pořádku nebo střízlivé, a když vy jste klidní a ovládáte se.
 7. Když budete konfrontovat Vaše dítě, soustřeďte pozornost na jeho chování, použijte konkrétní příklady a vyjádřete Vaše pocity klidným a ovládajícím se způsobem. Zdůrazněte, že je to chování spojené s alkoholem, které je nepřijatelné, a nikoli Vaše dítě.
 8. Očekávejte, že se setkáte s odporem. Buďte připraveni na to, že Vaše dítě bude naštvané. Buďte připraveni na některé typické odpovědi jako:
  "Ty mi nevěříš...
  Já nepiju...
  Já nemám žádné problémy s pitím...
  Ty se o mě nestaráš...
  ".
  Buďte si vědomi toho, že se Vaše dítě může pokoušet s vámi manipulovat. Ale pamatujte si, vymezení hranic dává jasně a jednoznačně najevo, že se staráte.
 9. Jestliže zjistíte, že Vaše dítě porušilo rodinná pravidla ohledně alkoholu, dotáhněte Vámi zamýšlené důsledky do konce. Zdůrazněte, že jednáte zcela bez emocí a v nejlepším zájmu Vašeho dítěte.
 10. Týká-li se to obou rodičů, je velmi důležité, abyste byli jednotní a zásadoví ve svém postoji. Spojte se dohromady. Nedovolte, aby Vás dítě postavilo jednoho proti druhému.
 11. Jestliže Vaše dítě opakovaně porušuje pravidla a pokračuje v pití, obraťte se na odborníka.
 12. V případech opakovaného pití uvažujte o uzavření dohody o chování. Jestliže Vaše dítě tvrdí, že nemá problémy, potom by dodržování mělo být snadné.
 13. Zavrhujte pouze nevhodné chování; nezavrhujte dítě jako osobu. Vyjadřujte mu Vaši bezvýhradnou lásku.
 14. Jestliže udržujete pevný postoj, udržujte také možnosti pro otevřenou komunikaci. V krátké době byste se totiž mohli dočkat "tichého vztahu" od Vašeho dítěte. Na Vás jako dospělých je, abyste nechali otevřená vrátka.
 15. Nedávejte vinu sobě za problémy Vašeho dítěte s alkoholem.
 16. Starejte se. Hledejte pomoc ve Vašem okolí.