Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Zápis do 1. třídy ZŠ 9. - 10.4. 2024 od 14:00 do 17:00

Datum: 16. února 2024 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Zápis do 1. třídy se koná 9. - 10. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin prezenčně v budově základní školy. Pokud se chcete objednat na konkrétní dobu, lze tak učinit e-mailem na skola@trebizskeho.cz

K zápisu s sebou přineste originál rodného listu dítěte, občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce a vygenerovanou podepsanou přihlášku.

V případě žádosti o odklad přineste vygenerovanou podepsanou žádost o odklad společně s doporučením PPP a dětského lékaře.

Doprovodný program:
• dítě si může zahrát na školu
• nabídka fotokoutku pro foto na památku
• prohlídka školy pro zájemce
• kavárna s ochutnávkou výrobků školní kuchyně
• promítání v divadelním sále