Roční plán ŠK

 • ZŠ Třebízského v síti

Roční plán ŠK

ZÁŘÍ:
Téma: Třídění odpadu – baterie, tonery a cartridge, plasty, papír

 • Řád školního klubu
 • Dodržování zásad bezpečnosti na ulici, ve škole, doma, při sportu i cestě do školy
 • Stmelování nového kolektivu, seznámení se se zájmy členů ŠK
 • Pravidla vzájemné komunikace a vzájemný respekt
 • Časové možnosti žáků
 • Zářijové envi….aneb ukliďme si kolem sebe
 • Živá a neživá příroda
 • Vedení žáků k vytváření vlastního názoru a spolupráci v rámci výuky
 • Podněcování žáků k vyhledávání informací z nejrůznějších informačních zdrojů
 • Vedení žáků k ochraně životního prostředí a třídění odpadu
 • Rozvíjení schopností žáků chápat propojení přírodních, ekonomických a společenských věd
 • Prezentace výsledků vlastní práce

ŘÍJEN:
Téma: Rozvoj vztahu, sounáležitosti a odpovědnosti k přírodě
Projekt: Tvůrčí dílny Národního divadla

 • Den stromů ( my a stromy kolem nás, proč jsou pro nás stromy důležité..)
 • Sběr podzimních plodů (kaštany, žaludy, listí, větve….)
 • Halloween
 • Skřítci podzimníčci – vytvarné tvoření z poldin
 • Spolupráce se ŠD – pečeme Haloweenky
 • Aktualita měsíce – svátek 28. Října – význam tohoto svátku

LISTOPAD:
Téma: Ve zdravém těle, zdravý duch – uvědomování si sebe samého

 • Zima nám ťuká na vrátka
 • Ochrana zdraví a hygiena
 • Vánoční výzdoba, výroba dárků na jarmark
 • Divadlo

Prosinec:
Téma: Dárkování (hodnota dárku kupovaného, protože se to má a vlastnoručně vyrobeného pro radost obdarovaného)

 • Čertí veselice – mikulášská nadílka
 • Vánoční zvyky a tradice v česku a v zahraničí
 • Cesta kolem světa – vyhledávání a povídání si o vánočních zajímavostech vybrané země
 • Výroba přáníček a dárečků pro naše blízké
 • Vystoupení pod vánočním stromkem

LEDEN:
Téma: Lednová olympiáda

 • Sportovní hry, turnaje ve společenských hrách – spolupráce se ŠD
 • Opravdový kamarád
 • Stále něco nebo někoho hledáme, tentokrát to bude opravdový kamarád
 • Víš kdo jím může být?
 • Der, die. dásek….kdo chce, ten se učí

ÚNOR:
Téma: Naše město

 • Poznáváme důležité budovy, hledáme školy, kam za sportem a kulturou, zajímavosti z přírody
 • Vyhledáváme významné osobnosti města (malíř, básník, sportovec, představitel města apod.)
 • Zdravá 5 – účastníme se republikové soutěže o zdravé výživě
 • vaření, pečení, besedy
 • Masopust – lidové pranostiky, výroba škrabošek
 • rej masek – módní přehlídka, taneční hry

BŘEZEN:
Téma: Bezpečná jízda

 • Projekt k pravidlům silničního provozu
 • Zdravá 5 – účastníme se republikové soutěže o zdravé výživě
 • vaření, pečení, besedy
 • Velikonoční jarmark – dekorace

DUBEN:
Téma: Zelená a kvetoucí

 • Setí semínek květin pro školní záhony
 • Péče o pokojové květiny na školních chodbách
 • Divadelní představení – tvůrčí dílny
 • Den Země – recyklace odpadků, vedení a udržování pořádku nejen okolo nás

KVĚTEN:
Téma: Můj domov

 • Moje rodina a já
 • Mezilidské vztahy, chování k rodičům a sourozencům
 • Význam každého povolání pro společnost
 • Zaměstnání rodičů a dalších členů rodiny
 • BESIP

ČERVEN:
Téma: Bezpečnost a prázdniny bez úrazu

 • Letní měsíce - změny v přírodě – účinky slunečního záření
 • Bezpečnost na cestách a v přírodě
 • Rozloučení se školním rokem
 • Úklid ŠK

Během školního roku si hrajeme stolní a kolektivní hry, které jsou zaměřeny na osobnosti a rozvoj žáků. Společnými aktivitami trénujeme paměť, logické myšlení, podporujeme sociální dovednosti a tvořivost.

Rádi si povídáme, učíme se hrou i odpočíváme. Zařazujeme sportovně pohybové aktivity s využitím tělocvičny naší školy, ale i školní zahrady a školního hřiště.

Utužujeme kamarádský kolektiv mezi všemi dětmi, s důrazem na vzájemný respekt.