Gramotností pro život

  • ZŠ Třebízského v síti

Učíme se v souvislostech

Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní pedagogický institut ČR a je financovaný z Evropských fondů.

Doba dalece postoupila a být gramotný neznamená umět číst, psát a počítat. Jsme si toho vědomi, a tak učíme u dětí rozvíjet matematickou, čtenářskou, digitální gramotnost a informatické myšlení.

K projektu vznikla i webová stránka Gramotnosti pro život, kde se dozvíte, proč je důležité rozvíjet gramotnost u dětí a žáků. Čerpáme z ní nápady pro výuku, a proto zveme k inspirativnímu čtení i Vás rodiče našich žáků.