Cvičení v MŠ

  • ZŠ Třebízského v síti

Protože právě v přeškolním věku je pohybová aktivita důležitým faktorem všestraného rozvoje dítěte, zařazuje naše mateřská škola do běžného programu výchovné práce více specifické činnosti související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností.

CVIČÍME SI KAŽDÝ DEN A PROTO SE RADUJEM