Historie školy

  • ZŠ Třebízského v síti

Založení Základní školy Třebízského souvisí se stavem školství po druhé světové válce ve městě.

V roce 1882 byla postavena dívčí měsťanská škola, jejíž budova však byla po druhé světové válce zchátralá a nedostačující. Ředitel této školy Václav Červenka proto vyvinul velké úsilí postavit novou budovu pro druhý stupeň. Podařilo se a začaly přípravy stavby. Projektantem regulačního plánu města byl akad. arch. R. F. Podzemný, který umístil školu do ideálního tichého prostředí na pravý břeh řeky. Stavba školy byla zahájena 29. září podvedením Ing. M. Kaprálka a Ing. O. Petra. Slavnostní položení základního kamene proběhlo 26. 10. 1947. Na pravém břehu Vltavy vyrostla nová moderní škola.

Pravidelné vyučování bylo zahájeno 21. února 1951. V tomto roce měla I. střední škola Klementa Gottwalda 4 kmenové třídy a 9 poboček. Ve škole byla postavena prostorná aula, která nabízela možnost pořádat nejrůznější kulturní akce nejen pro školní mládež, ale i pro širokou veřejnost.

V roce 1970 byly zahájeny generální opravy školy. Za plného provozu proběhla oprava elektroinstalace. Další opravy následovaly v roce1988, kdy byla dána do provozu dílna k výuce eletroniky, proběhla oprava a pokládka podlahových krytin a generální oprava hromosvodů.

Změny nastaly také po roce1989, kdy byla škola přejmenována za Základní škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník.

V roce 2000 prošla škola celkovou rekonstrukcí. Byly opraveny WC, sprchy u tělocvičny, rovná střecha, kanalizace. Proběhla rekonstrukce topení a školního hřiště.

V roce 2008 byla v části budovy vybudována1 třída mateřské školky pro 28 žáků. Škola dostala nový název Základní a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523. Mateřská školka zahájila svou činnost 1. září 2008.

V roce 2011 byla škola zateplena, došlo k výměně oken a na podzim byly provedeny úpravy v části suterénu pro ZUŠ pro obory taneční, výtvarný, dramatický. ZUŠ zde začala vyučovat v květnu 2012.