Zápis do MŠ

  • ZŠ Třebízského v síti

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ se bude konat 6.5.2024 od 12:00 do 16:00 v budově školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Kritéria pro školní rok 2024 – 2025

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákonná povinnost).
  2. Dle věku dítěte (řazení od nejstaršího dítěte k nejmladšímu dítěti – přednost tříletých a starších
  3. dětí).
  4. Při nedostatečné kapacitě dané mateřské školy mají přednost k přijetí děti ze školského obvodu dané mateřské školy.

Zákonní zástupci musí mít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, vytištěnou elektronickou přihlášku potvrzenou dětským lékařem.

Elektronické přihlášky budou spuštěny na webových stránkách školy k 1.5.2024.