Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Seznam přijatých dětí do MŠ

Datum: 17. května 2023 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Mateřská škola , Oznámení rodičům , Ze života školy

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801Č. j.: ZŠaMŠKpy /336/2023

Datum: 17. 5. 2023

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník od školního roku 2023/2024

u dětí s těmito evidenčními čísly:

192023 182023 122023 162023 52023 102023 82023 132023 172023 202023

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 okres Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podpis a datum podpisu ředitelky školy 17.5.2023

Datum zveřejnění rozhodnutí 17.5.2023

PaedDr. Dagmar Kuzníková

Ředitelka školy