Školní družina

  • ZŠ Třebízského v síti

Vychovatelky

  • 1. oddělení ŠD – Nikola Hudecová, 311 284 907, hudecova@trebizskeho.cz; Vladimíra Strunecká, strunecka@trebizskeho.cz
  • 2. oddělení ŠD - Pavla Slavíčková, slavickova@trebizskeho.cz
  • 3. oddělení ŠD - Monika Valery, valery@trebizskeho.cz
  • oddělení ŠK - Zuzana Vránková, vrankova@trebizskeho.cz