Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Střípky z matematiky a fyziky

Datum: 12. května 2023 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy


V letošním školním roce jsme kromě jiných soutěží organizovali i školní kola matematické a fyzikální olympiády, kde jsme v okresních kolech následně získali velmi pěkná umístění. V okresním kole matematické olympiády pro 5. třídy jsme získali 3. (Mariana Holinková), 4. (Tomáš Charvát a Jan Šafránek) a 5. místa (Richard Kvarta). Okresní kolo pro 8. ročník naše škola vyhrála (Petr Mareš) a v fyzikální olympiádě jsme se umístili na 2. místě( Petr Mareš).
Rovněž jsme zorganizovali pro všechny žáky od 2. – 9. tř. Matematického klokana, kde někteří velmi překvapili.
Všem žákům i pedagogům patří velký dík za úsilí, které věnovali přípravě.

PaedDr. Dagmar Kuzníková