Šikana

  • ZŠ Třebízského v síti

V druhé polovině roku 2001 proběhl celonárodní výzkum šikanování na českých školách a ukázalo se, že se šikanou se setkalo přibližně 41 % žáků. Prakticky to znamená, že školní šikanování je závažný celospolečenský jev, který se nevyhýbá žádné škole, a který musí být neodkladně řešen.

„ŠIKANA JE NEMOCÍ SKUPINOVÉ DEMOKRACIE“
Dr. Michal Kolář, odborník na problematiku šikany
  • Co to vlastně šikana je?
  • Jaký je rozdíl mezi obyčejným dětským škádlením a šikanou?
  • Jak se může dítě šikaně bránit?
  • Jak může samotná škola nejlépe ochránit před šikanou?
  • Co je to primární a sekundární prevence?

Šikanou je takové jednání, které chce zranit, jednání vůči oběti se přitvrzuje, opakuje až má podobu soustavnosti, je to jednání úmyslné, promyšlené, znepříjemňuje oběti život. Jeden nebo více žáků úmyslně, zpravidla opakovaně dělá jinému to, co ho ponižuje. Šikana může mít podobu přímé i nepřímé agrese fyzické nebo slovní. Je to ponižování lidské důstojnosti, zotročování prostřednictvím agrese a manipulace. Agresor prožívá potěšení, dělá mu dobře, že má nad obětí moc, že jej okolí obdivuje a věnuje mu pozornost. Šikana má velmi často vztah k trestné činnosti.

Škádlením se označují určité rituály, které mají ve skupině udělat legraci. Autor tohoto jednání má potřebu se za své jednání omluvit. Pouze odborník umí rozeznat počáteční fázi šikany od škádlení.

Bránit se musí naučit každé dítě, pro umění obrany znamená hodně rodinná výchova, která povede od dětství k harmonickému rozvoji dítěte, k pěstování sebevědomí, k odstraňování vnitřních bloků dítěte z nefungujících vztahů mezi rodiči, které v dítěti vytvoří stavy, kdy si nevěří, nemá nastavený žebříček hodnot. Takové dítě agresora přitahuje. Agresor či agresoři si vybírají oběť, která je něčím zpravidla „jiná“, která si nevěří.

Škola je povinna před šikanou dítě ochránit. Zdravá škola, ve které existuje vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, vytváří prostředí, kde nemá šikana šanci propuknout. Každá škola má zpracovaný program proti šikaně, jehož součástí jsou jednotlivé kroky. Společné vzdělávání a supervize, vytvoření užšího realizačního týmu, zmapování situace ve škole, motivování pedagogů ke změně klimatu, společný postup při řešení šikany, prevence ve třídních hodinách, prevence ve výuce, prevence ve školním životě i mimo vyučování, ochranný režim a vnitřní normy školy, spolupráce s rodiči a školní poradenské služby.