Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ve šk. roce 2024-2025

Datum: 29. dubna 2024 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801 
 Č. j.: ZŠaMŠKpy/274/2024
Datum: 29.4.2024
ROZHODNUTÍ 
 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že 
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání 
v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník od školního roku 2024/2025
u dětí s těmito evidenčními čísly:  
ICG49, 4S0QY, 7CHLJ, 1C7XI, 1W11B, D3L0B, Y563K, 6KJJD, G7K0B, 4IFY7, SI6G5, TRAY7, EONT2, OPAJ2, 73SA7, BV7GM, ODQKY, K1UCR, CICLX, QMGW0, YB6OD, 0PA5A, 57OR9, 1J3YS, GUULU, 60OGR, HQUFG, B8LS8, MKKS3, XSGV6, 09WLF, PGNMH, 8W3MR, 71MU2, D5YGM, IZMTY, 91136, Z6CEM, 1TVVM, G6V0P, M69G1, QQ1G8, 1GF5Z, ZQ1L4, O4U5S, MDIDJ, H0FY4


Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 okres Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Podpis a datum podpisu ředitelky školy 29.4.2024
Datum zveřejnění rozhodnutí 29. 4. 2024
PaedDr. Dagmar Kuzníková- ředitelka školy