Projekty

  • ZŠ Třebízského v síti

A World of Postcards (4.A)

Meziškolní projekt - žáci 4. třídy pod vedením paní Mgr. Kohoutové

Tento projekt je určen pro žáky, kteří by se rádi dozvěděli o životě dětí v jiných zemích, o městech, v kterých žijí, o školách, které navštěvují. Mají rádi mapy, nové krajiny a rádi se dívají na obrázky různých míst.

Úkolem je odeslat si navzájem pohlednici z vaší školy, města, obce...a přijmout pohlednice z cizích zemí, posléze je doplnit do připravené mapy Evropy, vyhledat si informace o konkrétních zemích. Celkem se projektu účastní 20 evropských škol.

Podělme se o zajímavosti naší školy, města a okolí. Seznamme se vzájemně. Získejme nové přátele v jiné zemi, procvičme se v angličtině, získejme zajímavé znalosti o evropských zemích.

Mezipředmětové vazby: angličtina, vlastivěda, jazyk a literatura

Nástroje: powerpoint prezentace, video, obrázky, kresby

Projekt je výborná příležitost rozšířit povědomí dětí o celé Evropě. Poskytne způsob, jak komunikovat s dětmi, které žijí po celém světě a prakticky ukáže způsob orientace na mapě Evropy.

Tento projekt končí 31. prosince 2012.