Roční plán ŠD

 • ZŠ Třebízského v síti

Roční plán ŠD na rok 2019/2020

ZÁŘÍ: Těšíme se do školy

 • Vítáme žáky po prázdninách ve škole
 • Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení
 • Seznámení se školou, jejím okolím, řádem školní družiny
 • Poučení o bezpečném a slušném chování ve třídách a venkovních prostorách
 • Navazování kamarádských vztahů za pomoci her
 • Vzpomínáme na prázdniny
 • Dopravní výchova
 • Státní svátek – Sv. Václav
 • Sportovní vyžití na školní zahradě a školním hřišti
 • Jak správně stolovat, hygiena

ŘÍJEN: Barvy přírody

 • Příroda kolem nás - barvy
 • Ekologie – příroda, přírodní živly – 20.let od povodní
 • Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody
 • Halloween – masky, historie
 • Škola (procvičování učiva formou her a jiných zábavných činností)
 • Upevňování zásad správného stolování

LISTOPAD: Podzim

 • Podzimní příroda - listy
 • Zvířátka se připravují na zimu
 • Draci
 • Literární, dramatická a hudební výchova
 • Škola (hry, doplňovačky, jazykolamy aj. procvičování učiva)
 • Sportovní a míčové hry
 • Správné stolování, zdravá výživa, hygiena

PROSINEC: Vánoční zvyky a tradice, zima

 • Vánoční zvyky a tradice
 • Zima a zvířátka
 • Zima a sporty, otužování, vitamíny, hygiena
 • Vycházky do přírody
 • Filmy
 • Příprava do školy zábavnou formou

LEDEN: Hurá sníh

 • Střídání ročního období
 • Vycházky do přírody
 • Zimní sporty
 • Jak vyzrát na bacily (otužování, vitamíny)
 • Opakování učiva pomocí didaktických her, rébusů aj.
 • Správné stolování, zdravá výživa, hygiena

ÚNOR: Ve zdravém těle, zdravý duch

 • Lidé kolem nás
 • Moje rodina
 • Valentýn - výrobky
 • Karneval - masky
 • Jak sportovat v zimě
 • Co už umím ze školy
 • Správné stolování, zdravá výživa, hygiena

BŘEZEN: Příroda se probouzí

 • Vycházky do přírody - jaro
 • Měsíc knihy
 • Pohybové a míčové hry
 • Škola zábavnou formou
 • Správné stolování, zdravá výživa, hygiena

DUBEN: Kouzla

 • Domácí mazlíček, ostatní zvířátka
 • Velikonoční zvyky a tradice
 • Den Země
 • Čarodějnice
 • Den dětské knihy
 • Jak správně sportovat po zimě
 • Příprava do školy
 • Správné stolování, zdravá výživa, hygiena

KVĚTEN: Květiny a mláďátka

 • Příroda kolem nás a jak se k ní chovat
 • Mláďátka v přírodě
 • Hry a sport
 • Opakování učiva
 • Mezinárodní den rodiny
 • Den matek
 • Správné stolování, zdravá výživa, hygiena

ČERVEN: Je tady léto

 • Den dětí
 • Den otců
 • Kam bychom chtěli jet o prázdninách
 • Vycházky, hry a sport na školním pozemku
 • Jak se bezpečně chovat o prázdninách
 • Správné stolování, zdravá výživa, hygiena
 • Vyhodnocení celého roku

PRŮBĚŽNĚ:

 • Opakování a procvičování učiva formou her
 • Příprava na vyučování
 • Opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Zlepšování komunikace a společenského chování
 • Pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • Výchova k péči o estetické prostředí školní družiny
 • Společná četba v klidové části
 • Činnost výtvarná, pracovní, estetická, hudební a sportovní

Zpracovala: Pavla Slavíčková, vedoucí vychovatelka