Roční plán ŠD

 • ZŠ Třebízského v síti

Roční plán ŠD na rok 2019/2020

ZÁŘÍ: Těšíme se do školy

 • Vítáme žáky po prázdninách ve škole
 • Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení
 • Seznámení se školou, jejím okolím, řádem školní družiny
 • Poučení o bezpečném a slušném chování
 • Navazování kamarádských vztahů za pomoci her
 • Vzpomínáme na prázdniny
 • Sportovní vyžití na školní zahradě a školním hřišti
 • Jak správně stolovat
 • Den české státnosti
 • Bludišťák (škola, město)

ŘÍJEN: Barvy přírody

 • Příroda kolem nás - barvy
 • Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody
 • 28.10.Den vzniku Československa
 • Povolání - Světový den lékařů(1.10.), učitelů(5.10.)
 • Halloween – středa 30.10. od 17:00 – 18:30 ( v okolí školy)
 • Škola (procvičování učiva formou her a jiných zábavných činností)
 • Bludišťák (povolání)
 • Upevňování zásad správného stolování

LISTOPAD: Podzim

 • Podzimní příroda
 • Zvířátka se připravují na zimu
 • Draci
 • Martin na bílém koni
 • Bludišťák (sportovní)
 • Den boje za demokracii a svobodu - 17.11.
 • Škola (hry, doplňovačky, jazykolamy aj. procvičování učiva, literární, hudební činnost)
 • Kouzelník Kožíšek ?
 • Tvoření na vánoční jarmark
 • Sportovní a míčové hry
 • Správné stolování, zdravá výživa

PROSINEC: Vánoční zvyky a tradice, zima

 • Vánoční zvyky a tradice
 • Zima a zvířátka
 • Mikuláš, čert, anděl
 • Vánoční svátky, zvyky
 • Vycházky do přírody
 • Příprava do školy zábavnou formou
 • Bludišťák (zvyky, tradice)
 • Kino?

LEDEN: Hurá sníh

 • Střídání ročního období (vycházky do přírody)
 • Bludišťák (sportovní)
 • Jak vyzrát na bacily (otužování, vitamíny)
 • Opakování učiva pomocí didaktických her, rébusů aj.

ÚNOR: Ve zdravém těle, zdravý duch

 • Zimní sporty (olympiáda)
 • Valentýn
 • Masopust (masky, kostými, historie)
 • Jak sportovat v zimě (beseda Aneta)
 • Co už umím ze školy

BŘEZEN: Příroda se probouzí

 • Vycházky do přírody (jaro)
 • Měsíc knihy
 • Maminka
 • Velikonoce (zvyky a tradice)
 • Bludišťák (velikonoce)
 • Pohybové a míčové hry
 • Škola zábavnou formou

DUBEN: Kouzla

 • Domácí mazlíček
 • Kino?
 • Den Země
 • Čarodějnice
 • Bludišťák (ekologie)
 • Příprava do školy

KVĚTEN: Poupátka a mláďátka

 • Příroda kolem nás a jak se k ní chovat (mláďátka)
 • Bludišťák (příroda)
 • Beseda
 • Třetí ročník pěvecké soutěže "Třebíkův slavík"
 • Hry a sport
 • Opakování učiva

ČERVEN: Je tady léto

 • Den dětí
 • Bludišťák (sportovní - celoroční hodnocení)
 • Kam bychom chtěli jet o prázdninách
 • Vycházky, hry a sport na školním pozemku
 • Jak se bezpečně chovat o prázdninách
 • Vyhodnocení celého roku

PRŮBĚŽNĚ:

 • opakování a procvičování učiva formou her
 • příprava na vyučování
 • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • zlepšování komunikace a společenského chování
 • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • výchova k péči o estetické prostředí školní družiny
 • společná četba v klidové části
 • činnost výtvarná, pracovní, estetická, hudební a sportovní

Zpracovala: Pavla Slavíčková, vedoucí vychovatelka