Škola

  • ZŠ Třebízského v síti

Okolí školy

Kde nás najdete? V klidné části Kralup-Lobečku. Stranou od frekventované silnice, z obou stran je škola zasazená do zeleně. Před školou se rozkládá malý veřejný park, sama školní budova je usazená v rozlehlé školní zahradě. Okna všech tříd vedou právě na školní zahradu, takže nás při větrání neruší hluk z ulice. V odpoledních hodinách zahradu využívá školní družina, během velkých přestávek zde relaxují všichni žáci.

Dostatečný prostor má na školním pozemku i hřiště, plně vybavené pro hodiny tělesné výchovy.

Už při stavbě školy architekti mysleli na potřeby všech, kteří zde budou trávit větší část všedních dní. Velké vzdušné třídy, odborné pracovny pro výuku fyziky a chemie, kabinety, aula pro školní představení, tělocvična, místnosti družiny, školní knihovna, cvičná kuchyně, školní jídelna. Málokterá škola se může pochlubit tak velkorysým prostorem.

V průběhu let bylo samozřejmě nutné o budovu pečovat, neustrnout na místě. V posledních letech škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí zvnějšku i zevnitř. Nová okna a fasádu zaznamenal každý kolemjdoucí, žáci a rodiče mohli sledovat i změny ve vnitřním uspořádání. Přibyly počítačové učebny a učebny s interaktivní tabulí.

Bohaté sportovní vyžití

Základní škola má k dispozici pro výuku tělesné výchovy krásnou velkou tělocvičnu, která je v odpoledních hodinách využívána i širokou veřejností. Škola má rovněž k dispozici 4 hřiště a to fotbalové, hřiště na volejbal a košíkovou, hřiště pro školní družinu a hřiště pro děti z mateřské školky. Celý areál je dále doplněn běžeckou dráhou, doskočištěm, tedy dobře připraven na výuku atletických disciplín. Velkou výhodou je i celkové oplocení sportovišť, což poskytuje bezpečné prostředí pro žáky.

Aula školy

Krásnou dominantou naší školy je prostorná aula.
Pohled na aulu z jeviště

Díky tomuto jedinečnému prostoru se škola bezprostředně po svém dokončení stala společensko-kulturním centrem města. Aula nabízela možnost pořádat nejrůznější kulturní akce nejen pro školní mládež, ale i pro širokou veřejnost.

Z nejvýznamnějších akcí je třeba zmínit koncert Daniely Horvátové a dalších členů opery Národního divadla, který se konal v témže roce, kdy byla škola slavnostně otevřena, v březnu 1952 byl pořádán koncert Pěveckého sdružení pražských učitelů.

V roce 1953 zde proběhlo představení opery Prodaná nevěsta a přednáška známého cestovatele po Africe L.M.Pařízka.

U příležitosti nedožitých 90. narozenin akademického malíře Josefa Holuba byla v aule školy uspořádána výstava díla, která měla velký ohlas veřejnosti, navštívilo ji více než 500 návštěvníků.

Významnou událostí roku 1961 byl také Máchův večer konaný u příležitosti 150.výročí narození básníka. Učinkovali učitelé školy a kvintet Hudební školy v Kralupech nad Vltavou.

V následujících letech sloužila aula především žákům a rodičům naší školy, a také žákům ostatních kralupských škol, kteří zde zhlédli nejeden výchovný koncert či jiné představení.

Aula den před zahájením školního rokuV nedávné minulosti získala aula novou tvář. V době rekonstrukce školy bylo opraveno jeviště, vybroušeny parkety a vyměněna okna. KASS Vltava vybavilo aulu zánovními lavicemi.

Celková kapacita sálu je přibližně 400 návštěvníků.

V současnosti je aula využívána především pro akce připravované našimi žáky. Díky akustice sálu mají vánoční i jiné akademie neopakovatelnou atmosféru, kterou si mohou vychutnat nejen žáci a rodiče, ale také ostatní příznivci naší školy z řad kralupské veřejnosti.

Ti zde také mohou navštívit i příležitostné kulturní akce, např. koncerty Orchestru Dvořákova kraje.