Cizí strávníci

  • ZŠ Třebízského v síti

Nabídka obědů pro veřejnost

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace

Cizí strávníci: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY pro školní rok 2019/2020

Strava ve školní jídelně je připravována v souladu s platnými hygienickými předpisy /Vyhláška č.602/2006 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin/.

Jídelníček

Vyvěsen na nástěnce u školní jídelny nebo na internetových stránkách školy

Objednávky stravy

Stravu je nutné objednat předem osobně, telefonicky na čísle 311 284 905 nebo na internetovém serveru www.strava.cz, zařízení 5202 /další přihlašovací údaje ke konkrétnímu strávníkovi získáte v kanceláři ŠJ/. Změnu je možné provést nejpozději den předem do 13.45 hodin. Pozor !!!Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Výdej stravy

Výdej stravy do vlastních čistých jídlonosičů probíhá od 11:00 do 11:15hodin.

Strávník si donese čistý jídlonosič. Jídelna plní stravou v předepsaných teplotách, zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy. Oběd je určen pro přímou spotřebu.

Cena obědu

Cena za jeden oběd činí 62,-Kč. Cena se skládá z veškerých nákladů na přípravu jídla, z toho 35,-Kč jsou potraviny.

Způsoby úhrady stravného

  1. hotově
    Strávníci platící v hotovosti platí dopředu objednané obědy.
  2. inkasem z bankovního účtu
    Strhává se k 20.dni daného měsíce-strávník zaplatí jen ty obědy, které měl přihlášené. K tomuto způsobu platby potřebujete sjednat v bance souhlas s inkasem a vaše číslo účtu nahlásit vedoucí školní jídelny. Sběrný účet školy 228813219/0600 Česká spořitelna.

V Kralupech nad Vltavou dne 2. září 2019