Provozní řád MŠ

  • ZŠ Třebízského v síti

Mateřská škola Třebízského, Kralupy nad Vltavou

Údaje o zařízení

ZŠ a MŠ, Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
příspěvková organizace
telefon: 311 284 910
http://skola.trebizskeho.cz, e-mail: škola(zavinac)trebizskeho.cz
IČO: 71009949
typ: celodenní péče
stanovená kapacita: 28 dětí
provozní doba: 6:30 – 16:30

Denní režim

je přizpůsoben potřebám a zájmům dětí. Samozřejmostí je aktivní pitný režim kdy mají možnost kdykoliv se napít čaje – vody, kterou mají připravenou v konvičce na zvláštním stolečku s hrníčky.

6:30 – 8:00 Příchod dětí, zájmové činnosti, spontánní hry. Ukončení příchodu dětí do MŠ, uzamčení budovy.
8:00 – 11:45 Individuální didakticky cílené činnosti s dětmi. Pohybové aktivity – ranní cvičení. Hygiena, příprava na svačinu, svačina. Integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností – individuálních, skupinových, frontálních. Hygiena, příprava na pobyt venku. Pobyt venku, svlékání, hygiena.
11:45 – 12:15 Oběd
12:15 – 12:30 Vyzvednutí dětí z MŠ
12:15 – 14:15 Příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity.
14:15 - 14:30 Hygiena, svačina.
14:30 – 16:30 Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry a individuální činnosti a hry.