Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupkyně ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1.A Eva Baladová, Mgr. baladovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Pavla Slavíčková slavickovazavskola.trebizskeho.cz
2.A Zuzana Vránková vrankovazavskola.trebizskeho.cz
2.B Anežka Tichá tichazavskola.trebizskeho.cz
3. Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
4.A Bc. Monika Valery, Dis. valeryzavskola.trebizskeho.cz
4.B Iveta Jirasová, Mgr. jirasovazavskola.trebizskeho.cz
5.A Gabriela Slavíková, Mgr. slavikovazavskola.trebizskeho.cz
5.B Martina Kohoutová, Mgr. kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
6.A Jana Dušánková, Mgr. dusankovazavskola.trebizskeho.cz
6.B Vladimír Suchý, Mgr. suchyzavskola.trebizskeho.cz
7.A Pavlína Nováková, Mgr. schmidtovazavskola.trebizskeho.cz
7.B Marcel Kubálek, Mgr. kubalekzavskola.trebizskeho.cz
7.C Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
8.A Martina Brondičová, Mgr. brondicovazavskola.trebizskeho.cz
8.B Pavla Hirst, Mgr. hirstzavskola.trebizskeho.cz
9.A Pavla Staňková, Mgr. stankovazavskola.trebizskeho.cz
9.B Michaela Suková, Ing. sukovazavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Tereza Černá, Bc. cernazavskola.trebizskeho.cz
Nicholas Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz
Nikola Hudecová hudecovazavskola.trebizskeho.cz
Alena Kohlová, Ing kohlovazavskola.trebizskeho.cz
Petr Krejčiřík, Mgr. krejcirikzavskola.trebizskeho.cz
Lukáš Psota psotazavskola.trebizskeho.cz
Martin Šulc, Mgr. sulczavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kamila Šmídová učitelka MŠ smidovazavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Andrea Kolcová asistentka pedagoga kolcovazavskola.trebizskeho.cz

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí vychovatelka 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Bc. Monika Valery, Dis. vychovatelka valeryzavskola.trebizskeho.cz
Nikola Hudecová vychovatelka hudecovazavskola.trebizskeho.cz

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa