Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupkyně ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1.A Zuzana Vránková vrankovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Vladimíra Strunecká struneckazavskola.trebizskeho.cz
2. Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
3.A Bc. Monika Valery, Dis. valeryzavskola.trebizskeho.cz
3.B Pavla Slavíčková slavickovazavskola.trebizskeho.cz
4.A Jana Dušánková, Mgr. dusankovazavskola.trebizskeho.cz
4.B Anežka Tichá tichazavskola.trebizskeho.cz
5.A Eva Baladová, Mgr. baladovazavskola.trebizskeho.cz
5.B Martina Kohoutová, Mgr. kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
6.A Pavlína Nováková, Mgr. schmidtovazavskola.trebizskeho.cz
6.B Marcel Kubálek, Mgr. kubalekzavskola.trebizskeho.cz
6.C Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
7.A Martina Brondičová, Mgr. brondicovazavskola.trebizskeho.cz
7.B Pavla Hirst, Mgr. hirstzavskola.trebizskeho.cz
8.A Pavla Staňková, Mgr. stankovazavskola.trebizskeho.cz
8.B Michaela Suková, Ing. sukovazavskola.trebizskeho.cz
9.A Martin Šulc, Mgr. sulczavskola.trebizskeho.cz
9.B Vladimír Suchý, Mgr. suchyzavskola.trebizskeho.cz
9.C Ivana Žáková, Mgr. zakovazavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Tomáš Bryscejn, MgA bryscejnzavskola.trebizskeho.cz
Tereza Černá cernazavskola.trebizskeho.cz
Nicholas Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz
Nikola Hudecová hudecovazavskola.trebizskeho.cz
Marie Jelínková jelinkovazavskola.trebizskeho.cz
Alena Kohlová, Ing kohlovazavskola.trebizskeho.cz
Petr Krejčiřík, Mgr. krejcirikzavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kamila Šmídová učitelka MŠ smidovazavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Andrea Kolcová asistentka pedagoga kolcovazavskola.trebizskeho.cz
Marcela Turková asistentka pedagoga turkovazavskola.trebizskeho.cz

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí vychovatelka 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Bc. Monika Valery, Dis. vychovatelka valeryzavskola.trebizskeho.cz
Vladimíra Strunecká vychovatelka struneckazavskola.trebizskeho.cz
Nikola Hudecová vychovatelka hudecovazavskola.trebizskeho.cz

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa
Zuzana Vránková vychovatelka vrankovazavtrebizskeho.cz