Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupkyně ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1.A Zuzana Vránková vrankovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Vladimíra Strunecká zavskola.trebizskeho.cz
2. Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
2.B Pavla Slavíčková slavickovazavskola.trebizskeho.cz
3.A Monika Valery zavskola.trebizskeho.cz
3.B Pavla Slavíčková slavickovazavskola.trebizskeho.cz
4.A Jana Dušánková, Mgr. dusankovazavskola.trebizskeho.cz
4.B Anežka Tichá tichazavskola.trebizskeho.cz
5.A Eva Baladová, Mgr. baladovazavskola.trebizskeho.cz
5.B Martina Kohoutová, Mgr. kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
6.A Pavlína Nováková, Mgr. schmidtovazavskola.trebizskeho.cz
6.B Marcel Kubálek, Mgr. kubalekzavskola.trebizskeho.cz
6.C Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
7.A Martina Brondičová, Mgr. brondicovazavskola.trebizskeho.cz
7.B Pavla Hirst, Mgr. hirstzavskola.trebizskeho.cz
8.A Pavla Staňková, Mgr. stankovazavskola.trebizskeho.cz
8.B Michaela Suková, Ing. sukovazavskola.trebizskeho.cz
9.A Martin Šulc, Mgr. sulczavskola.trebizskeho.cz
9.B Vladimír Suchý, Mgr. suchyzavskola.trebizskeho.cz
9.C Ivana Žáková, Mgr. zakovazavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Tomáš Bryscejn, MgA bryscejnzavskola.trebizskeho.cz
Tereza Černá zavskola.trebizskeho.cz
Nicholas Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz
Nikola Hudecová zavskola.trebizskeho.cz
Marie Jelínková zavskola.trebizskeho.cz
Alena Kohlová, Ing kohlovazavskola.trebizskeho.cz
Petr Krejčiřík zavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kamila Šmídová učitelka MŠ zavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Dominika Kyselá asistent pedagoga zavskola.trebizskeho.cz
Andrea Kolcová zavskola.trebizskeho.cz
Šárka Škarohlídová zavskola.trebizskeho.cz

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí vychovatelka 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Bc. Monika Valery, DiS vychovatelka zavskola.trebizskeho.cz
Karolina Petrusová zavskola.trebizskeho.cz

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa
Zuzana Vránková vychovatelka vrankovazavtrebizskeho.cz