Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupkyně ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1. Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Pavla Slavíčková slavickovazavskola.trebizskeho.cz
2.A Věra Svobodová, Mgr. svobodovazavskola.trebizskeho.cz
2.B Pavla Slavíčková slavickovazavskola.trebizskeho.cz
3.A Zuzana Vránková vrankovazavskola.trebizskeho.cz
3.B Anežka Tichá tichazavskola.trebizskeho.cz
4.A Eva Baladová, Mgr. baladovazavskola.trebizskeho.cz
4.B Martina Kohoutová, Mgr. kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
5.A Pavlína Nováková, Mgr. schmidtovazavskola.trebizskeho.cz
5.B Jana Dušánková, Mgr. dusankovazavskola.trebizskeho.cz
6.A Martina Brondičová, Mgr. brondicovazavskola.trebizskeho.cz
6.B Pavla Hirst, Mgr. hirstzavskola.trebizskeho.cz
7.A Michaela Suková, Ing. sukovazavskola.trebizskeho.cz
7.B Pavla Staňková, Mgr. stankovazavskola.trebizskeho.cz
8.A Miloš Holáň, Bc. holanzavskola.trebizskeho.cz
8.B Vladimír Suchý, Mgr. suchyzavskola.trebizskeho.cz
8.C Tomáš Rampír, Mgr. rampirzavskola.trebizskeho.cz
9.A Martin Šulc, Mgr. sulczavskola.trebizskeho.cz
9.B Marcel Kubálek, Mgr. kubalekzavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Tomáš Bryscejn, MgA bryscejnzavskola.trebizskeho.cz
Nicholas Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz
Alena Kohlová, Ing kohlovazavskola.trebizskeho.cz
Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz
Věra Vyoralová, Mgr. vyoralovazavskola.trebizskeho.cz
Ivana Žáková, Mgr. zakovazavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kamila Šmídová učitelka MŠ zavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Dominika Kyselá asistent pedagoga zavskola.trebizskeho.cz
Diana Leu asistent pedagoga zavskola.trebizskeho.cz
Bc. Monika Valery, DiS asistent pedagoga zavskola.trebizskeho.cz

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí vychovatelka 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Vránková vychovatelka vrankovazavtrebizskeho.cz
Dominika Kyselá vychovatelka zavskola.trebizskeho.cz
Bc. Monika Valery, DiS vychovatelka zavskola.trebizskeho.cz

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa