Školská rada

  • ZŠ Třebízského v síti

Složení školské rady

Do školské rady byli zvoleni:

Za zřizovatele:

  • Libor Lesák
  • Petr Holeček

Za zákonné zástupce:

  • Kateřina Chaloupková
  • Eva Gorolová

Za pedagogy:

  • Mgr. Pavlína Schmidtová [předsedkyně]
  • Mgr. Iveta Krejčiříková