Školská rada

  • ZŠ Třebízského v síti

Složení školské rady

Do školské rady na funkční období 2015 – 2017 byli zvoleni:

Za zřizovatele:

  • Ing. Marek Czechmann
  • Mgr. Martin Luksík

Za zákonné zástupce:

  • Kateřina Chaloupková
  • Michal Brondič

Za pedagogy:

  • Mgr. Pavlína Schmidtová [předsedkyně]
  • Mgr. Iveta Krejčiříková