Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Datum: 24. června 2022 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům

Č. j.: ZŠaMŠKpy/441/2022

Datum: 23.6.2022

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník od školního roku 2022/2023

u dětí s těmito evidenčními čísly:

UK-Z01,UK-Z02,UK-Z03,UK-Z04,UK-Z05,UK-Z06,UK-Z07,UK-Z08,UK-Z09,UK-Z10

UK-Z11,UK-Z12,UK-Z13,UK-Z14,UK-Z15,UK-Z16,UK-Z17,UK-Z18,UK-Z19,UK-Z20

UK-Z21,UK-Z22

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 okres Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podpis a datum podpisu ředitelky školy 23.6.2022

Datum zveřejnění rozhodnutí 23.6.2022PaedDr. Dagmar Kuzníková

Ředitelka školy