Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

Datum: 27. března 2023 Autor: Mikešová Kategorie: Mateřská škola

Zápis do MŠ se bude konat 3.5. a 4.5. 2023 ve sborovně školy.

Středa 3.5.2023 od 9.00 do 11.00 hodin.
Čtvrtek 4.5.2023 od 13.00 do 14.00 hodin.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (zákonná povinnost).
2. Dle věku dítěte (řazení od nejstaršího dítěte k
nejmladšímu dítěti – přednost tříletých a starších
dětí).
3. Při nedostatečné kapacitě dané mateřské školy mají
přednost k přijetí děti ze školského obvodu dané
mateřské školy.

Zákonní zástupci musí mít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.