O Mateřské škole

 • ZŠ Třebízského v síti

Charakteristika Mateřské školy

materiálně – technické zabezpečení a vzdělávání

Naší mateřské škole říkáme „Sluníčková“ a je součástí základní školy. Třída se nachází v přízemí, má samostatný vchod a provoz školy (např. zvonění) nijak nenarušují aktivity MŠ. Je jednotřídní se smíšeným oddělením pro děti od 3 do 6 let s kapacitou 28 dětí. Třída má nové vybavení. Máme zde k dispozici hernu, klidovou část, hygienické a provozní zázemí. Malou kuchyň s výdejnou stravy.

Herna je rozdělena po obvodu do hracích koutků, které nabízí možnost námětových her. Zbývající prostor je využit k volným hrám dětí. Dětem je běžně dostupná dětská knihovna a všechny výtvarné a pracovní pomůcky.

Prostory pro pobyt dětí se snažíme uspořádat s ohledem na bezpečnost a potřeby dětí. Všechny uvedené skutečnosti se odráží v ŠVP, v jednání dětí, jejich uvolněnosti, navazování kontaktů s kamarády a dospělými. V takovémto prostředí si děti velmi rychle zvykají na nové situace.

Prostředí nepůsobí stresově. Je vhodné pro děti od 3 let. Umožňuje bližší komunikaci a individuální přístup. Nabídka činností je volena především s důrazem na sebeobsluhu a na to, aby si dítě našlo v kolektivu vrstevníků své místo.

Filosofií naší školky je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy a umožnit vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Víme, že hlavním článkem ve výchově je rodina. Mateřská škola na ni úzce navazuje a současně ji doplňuje. Snažíme se rozvinout každou dětskou osobnost a dokázat, že existuje místo, kde je na všechno čas – naše mateřská škola. Děláme vše proto, aby děti byly maximálně spokojené a štastné.

Lokalizace

 • Klidné prostředí
 • Rozsáhlá zahrada s dětským hřištěm
 • Využívání zázemí ZŠ – školní hřiště, aula, tělocvična, zahrada
 • Procházky po nábřeží, využívání cyklostezky

Charakteristika

 • Nové vybavení včetně využívání zázemí ZŠ
 • Samostatný vchod
 • Jednotřídní MŠ s věkově smíšeným oddělením (3 – 6 let)
 • Individuální přístup, respektování potřeb dětí
 • Přátelský přístup k rodičům
 • Spolupráce s třídními učitelkami 1. stupně
 • Kontinuita mezi školními vzdělávacími programy MŠ a ZŠ

Pravidelné aktivity

 • Plavání ve 2. pololetí
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Výtvarné a pracovní činnosti
 • Prezentece MŠ na společných akcích se ZŠ
 • Webové stránky s aktuálním děním v MŠ
 • Divadelní a hudební představení pro děti v prostorách školky, aule školy