Den otevřených dveří

 • ZŠ Třebízského v síti

O škole

Naše škola je usazena uprostřed rozlehlé školní zahrady ve vilové čtvrti města Kralup - Lobeček. Škola se může pochlubit velkorysým prostorem, jehož součástí je i jedna třída MŠ. Všechny třídy jsou velké, vzdušné a s okny do zahrady. Školu aktuálně navštěvuje 380 žáků v osmnácti třídách.

 • školní jídelna
 • interaktivní tabule/dataprojektor v každé třídě
 • 2 nově vybavené počítačové učebny včetně 3D tiskárny
 • 3 školní družiny a školní klub
 • divadelní sál a školní knihovna
 • velká školní zahrada
 • 4 venkovní hřiště a tělocvična
 • učebna pro pěstitelské práce a přírodní učebna v zahradě
 • důraz na cizí jazyky - rodilý mluvčí
 • cvičná kuchyňka a žákovské dílny

 

Mohlo by vás zajímat

Učení může být zábava a jde to i online.

Zajímavé ukázky práce našich učitelů a dětí...

Sestavení a zprovoznění 3D tiskárny Fyzika - Sestavení čtyřpólového motoru v hodině
Školní družina - Žáci sestavili kuličkovou dráhu
Anglický jazyk - Předložky ve 3. třídě Informatika - Malování pro 4. třídu Informatika - Práce v grafickém programu na 2. stupni

Vytvořeno pomocí služby Padlet

 

PROHLÍDKA ŠKOLY

Pojďte se podívat, jak to u nás vypadá.

 

ONLINE HODINA

Vraťte se s námi zpátky do lavic a vyzkoušejte si online hodinu tak, jak ji zažívají žáci během distanční výuky.

Níže si můžete vybrat jednu a nebo i více online hodin. Každá hodina bude trvat přibližně 30 minut a proběhne přes MS Teams.

Na hodinu se přihlásíte kliknutím na tlačítko “PŘIHLÁSIT” a vyplněním e-mailové adresy. Během dopoledne v den konání vám pošleme do e-mailu odkaz na přihlášení se do konkrétní hodiny.

Kapacita jedné hodiny je maximálně 10 lidí.

VYZKOUŠEJTE SI

Z lavic už jste vyrostli, ale přeci jen vás zajímá, jak to u nás chodí? Vyzkoušejte si kvíz z biologie nebo zkuste doplňovačku na y/i.

Kvíz z přírodopis Kvíz z vlastivedy Kvíz z českého jazyka Kvíz z anglického jazyka
Kvíz z přírodovědy Kvíz z matematiky Kvíz z anglického jazyka

VIDEOHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU

Buďte našimi hosty a ptejte se na to, co vás zajímá!

Na vaše dotazy bude odpovídat paní ředitelka PaedDr. Dagmar Kuzníková.

Videohovor proběhne v MS Teams. Na videohovor se přihlásíte kliknutím na tlačítko “PŘIHLÁSIT” a vyplněním e-mailové adresy. Během dopoledne v den konání vám pošleme do e-mailu odkaz na přihlášení do videohovoru.

Registrace bude uzavřena 24.3.2021 ve 20:00

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis žáků do 1. třídy proběhne online.

Elektronickou přihlášku můžete vyplnit zde: Přihláška k zápisu

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

 1. Nástup do 1. třídy - co musí dítě zvládnout před nástupem, co potřebuji k vyřízení odkladu nebo dřívějšímu nástupu?

  Co musí dítě zvládnout před nástupem do 1. třídy naleznete v Desateru předškoláka. Desatero a informace o dřívějším nástupu a odkladu naleznete v záložce Zápis do 1. třídy.
 2. Jak je organizovaná výuka na prvním stupni, tráví učitelé s žáky čas během přestávek?

  Ano, vyučující na prvním stupni tráví čas s žáky i během přestávek. V případě, že je venku hezké počasí, mohou trávit přestávky s učitelem i ve školní zahradě.
 3. Jaké cizí jazyky se vyučují?

  Od 1. třídy se žáci učí anglický jazyk. Na druhém stupni se k výuce přidá i hodina anglické konverzace s rodilým mluvčím. Dalšími jazyky, které se žáci mohou učit, je němčina a španělština.
 4. Kde se dozvídám aktuální informace o dění ve škole?

  Hlavní zdroj informací pro rodiče je elektronická žákovská knížka. Zde najdete vše podstatné. Dále jsou informace umisťovány na webové stránky školy a nově budou informace k dispozici i na facebookovém profilu školy. Využíváme také nástěnky u vchodu do školy, na vratech před školou a také vitríny u Kulturního domu v Kralupech nad Vltavou.
 5. Čím je obohacována běžná výuka?

  Žáci se kromě běžné výuky účastní i exkurzí. K výuce učitelé využívají zahradu a divadelní sál. Žáci se účastní miniprojektů v rámci školy a do školy jsou také zváni odborníci z různých oborů.
 6. Jak probíhá distanční výuka?

  Distanční výuka na naší škole probíhá podle standardního rozvrhu, ale online. Žáci mají několik hodin denně online formou videohovoru s učitelem přes MS Teams. Další hodiny jsou učeny formou samostatné práce skrze Školu OnLine. Učitel je po celou dobu výuky žákům k dispozici na MS Teams i Škole OnLine.
 7. Jaké mimoškolní aktivity škola organizuje?

  Žákům je po škole k dispozici školní družina a školní klub. V posledních letech jsou otevřeny v rámci mimoškolních aktivit i školní kluby - badatelský, čtenářský a klub deskových her. Všechny kluby jsou zdarma. Děti mohou v rámci školní družiny nebo školního klubu navštěvovat i hodiny ZUŠ. Škola organizuje také zájmové kroužky, např. florbal, šikovné ručičky, vaření, sportovní kroužek a další. Vždy vycházíme ze zájmu žáků a z našich možností.
 8. Kolik máte učeben informatiky a jak jsou vybavené?

  V současné době máme dvě úplně nové učebny informatiky, které jsou vybavené moderními počítači s příslušenstvím. Největší novinkou je 3D tiskárna, se kterou se budou žáci v hodinách učit pracovat.
 9. Má škola vlastní jídelnu?

  Ano, máme vlastní školní kuchyni a jídelnu. Žáci mají každý den na výběr ze dvou jídel. Všechna jídla se řídí zásadami zdravé kuchyně - zdravého jídelníčku. Jídelníček pravidelně aktualizujeme na webu školy.

KONTAKT

Nenašli jste odpověď na svou otázku výše? Neváhejte nás kontaktovat na skola@trebizskeho.cz.

KDY: 25.3. 17:00-18:00
KDO: PaedDr. Dagmar Kuzníková
KDY: 18.3. od 18:00
KDO: Mgr. Vladimír Suchý
TŘÍDA: devátá
PŘEDMĚT: chemie
TÉMA: vitamíny (+ chemický pokus)
KDY: 23.3. od 18:00 KDO: Mgr. Martina Brondičová TŘÍDA: pátá PŘEDMĚT: český jazyk TÉMA: shoda podmětu s přísudkem
KDY: 31.3. od 18:00 KDO: Mgr. Martin Šulc TŘÍDA: šestý PŘEDMĚT: výchova k občanství TÉMA: VÝZNAM DOMOVA V ŽIVOTĚ JEDINCE