O školní družině

  • ZŠ Třebízského v síti

Charakteristika družiny

Naše škola nabízí žákům 1. - 5. ročníku 2 oddělení (popř. 3 ) ŠD, která jsou nově vybavená nábytkem a elektronikou. Žáci mají k dispozici spoustu her a hraček, mnoho výtvarného a dekoračního materiálu, který je využíván pro přípravu vánočního a velikonočního jarmarku, pro výrobu drobných dárků atd.

K pobytu venku a relaxaci nám slouží dvě hřiště vybavená dětskými průlezkami, máme i hřiště s umělým povrchem na vybíjenou i různé dopravní soutěže a také fotbalové hřiště. Při nepříznivém počasí využíváme tělocvičnu a školní aulu, kde pořádáme různé pěvecké a divadelní představení pro žáky i pro rodiče. Snažíme se dětem zpříjemnit pobyt pestrou a zajímavou činností, udržovat dobré vztahy v celém kolektivu. Naším cílem je, aby do ŠD děti chodily rády.

Výjimkou nejsou ani různé besedy a akce, při kterých rádi uvítáme i pomoc rodičů, např. Hallouween, karneval, pálení čarodějnic a jiné.)

Žáky vedeme k samostatnosti, vzájemnému slušnému chování, sebehodnocení a vždy s radostí uvítáme jejich nápady a kreativitu.