Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Datum: 29. května 2024 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Mateřská škola , Oznámení rodičům

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801Č. j.: ZŠaMŠKpy /336/2024

Datum: 28.5. 2024

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník od školního roku 2024/2025

u dětí s těmito evidenčními čísly:

7/2024

4/2024

18/2024

24/2024

2/2024

8/2024

10/2024

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 okres Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.Podpis a datum podpisu ředitelky školy 28.5.20234

Datum zveřejnění rozhodnutí 28.5.2024PaedDr. Dagmar Kuzníková

Ředitelka školy