Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Předpis stravného na červen

Datum: 17. května 2023 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: školní jídelna1.kateg. 7-10 let 23 x 30,- Kč 690,- Kč

2.kateg. 11-14 let 23 x 32,- Kč 736,- Kč

3.kateg. 15 let a více 23 x 34,- Kč 782,- Kč


Děti MŠ

1.kateg. 3-6 let 23 x 55,- Kč 1265,- Kč

2.kateg. nad 6 let 23 x 61,- Kč 1403,- Kč

Splatnost je do 26.5.2023

Do věkových kategorií jsou děti zařazeny po dobu celého školního roku,
ve kterém dosahují příslušného věku (školní rok se počítá od 1.9.2022 do
31.8.2023).

Děkuji za včasnou úhradu stravného vedoucí ŠJ.