Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Sběr na naší škole

Datum: 25. září 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Recyklace odpadu

Také v tomto školním roce probíhá na naší ZŠ sběr.
Sbíráme:
- starý papír
- plastová víčka
- použité baterie, tonery
Označené - jménem, třídou.

Prosím dávejte na určené místo před školou.
Dále prosím nahlásit třídnímu učiteli,nebo p. uč. Brixiové, p. uč. Suchému.
Zapsat do sešitu u pana školníka.
Díky,sběru ZDAR.