Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktivní škola

Datum: 17. září 2019 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Naše ZŠ a MŠ Třebízského v letošním školním roce získala díky vedení školy možnost účastnit se dvou projektů „Dobrá škola 2“ a opět „Šablony II pro Třebízského“, oba financované z evropských fondů. Jsou určeny pro rozvoj mateřské školy, základní školy, školní družiny a školního klubu.
Součástí těchto projektů je materiální podpora výuky včetně mobilních technologií, pokračování v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a čtenářských klubů, klubu zábavné logiky a deskových her. Nově založení badatelského klubu a odstartování projektových dnů ve škole i mimo školu. Mateřská škola bude spolupracovat s odborníkem z praxe.
Mimo to pedagogové získali možnost dalšího vzdělávání, profesního růstu či vzájemného setkávání se a obohacování v rámci výuky i mimo ni. Načerpání nových a zajímavých podnětů proběhlo o prázdninách na letní škole v rámci projektu Podpořme práci učitele pořádané pod názvem Gramotnosti pro život, ve kterém spolupracujeme s Národním ústavem pro vzdělávání.
Díky výše jmenovanému a pestré nabídce školou organizovaných kroužků, zajímavých činností školní družiny a školního klubu, nově opravené a vybavené školní knihovně věříme, že se nám s našimi žáky podaří pracovat ještě efektivněji než dříve a že naše společná práce přinese dobré plody. Mgr. Eva Baladová