Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Návrat žáků do školy dne 12. 4. 2021

Datum: 7. dubna 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Od pondělí 12. dubna 2021 bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1. – 5. tříd rotačním způsobem.
Přehled rozdělení rotační výuky 1. – 5. tříd od 12.4.2021:
Od 12. 4. 2021 (lichý týden) nastoupí třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B.
Od 19. 4. 2021 (sudý týden) nastoupí třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.
Rotační výuka bude pokračovat stejným způsobem až do odvolání.
6. – 9. třídy se učí nadále distančně.
Ranní družinu z personálních důvodů nejsme schopni zajistit vzhledem k homogenitě tříd.
Příchod do školy:
1. třída v 7,30 hodin, 2. třída v 7,35 hodin, 3. třída v 7:40, 4. třída v 7,45 hodin, 5. třída v 7:50 .
Rozvrhy hodin zůstávají nezměněné, jeden týden se žáci budou učit prezenčně a druhý týden distančně. Při prezenční výuce musí být zachována homogenita skupin.
Testování:
Zajímavé odkazy:
file:///C:/Users/ZASTUPCE/Desktop/let%C3%A1ky%20-%20COVID/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole (instruktážní video)
Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. Pokud nebude žák v tyto dny přítomen ve škole, bude se testovat den při příchodu do školy a následně v pravidelné dny testování.
Zákonní zástupci žáků 1. – 3. tříd mohou svým dětem pomoci s testováním ve zvláštní místnosti určené pro tyto účely; ihned po testování pak opustí budovu školy.
Testování pro ostatní žáky bude probíhat ve třídách, kde nebude umožněna přítomnost třetích osob.
Pokud žák přijde z objektivních příčin později do školy, bude se testovat v místnosti u hlavního vchodu do školy.
Na testování bude vždy dohlížet stanovený dohled.
Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a jsou po nemoci 90 dní od prvního pozitivního PCR testu. Toto je nutné doložit třídnímu učiteli písemnou formou (potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře). Po uplynutí lhůty 90 dní je třeba se ihned následující testovací den zapojit do testování. Testování se také nemusí zúčastnit žáci, kteří mají negativní PCR test ne starší než 48 hodin, který doloží.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne nepodrobit dítě testování, je možné absenci omluvit a žák si učivo doplní a bude pracovat z domova. Učitel není povinen s takovým žákem vést distanční výuku.
Žáci musí být vybaveni chirurgickými rouškami nebo respirátory.
Chceme ujistit všechny naše žáky i jejich zákonné zástupce, že se budeme snažit zajistit všem co nejdelší prezenční výuku ve škole.
Těšíme se na vás.
PaedDr. Dagmar Kuzníková